5ちゃんねる ★スマホ版★ ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50  

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【究極奥義】夏川りみ23曲目【癒しの力】

1 :名無しの歌姫:2012/01/21(土) 14:59:05.26 ID:lOeNgoEr0
○お約束
 ●バカ荒らしは無視

○オフィシャルサイト
 [夏川りみ オフィシャルサイト] http://www.rimirimi.jp
 [レコード会社] http://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A013136.html
 [所属事務所] http://www.victormusicarts.jp/

○前スレ
【あすという日が】夏川りみ21曲目【歌の力】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicjf/131239527/

○関連ブログ・掲示板
マンダラコイルのブログ
http://ameblo.jp/19471123/
夏川りみさんの応援掲示板
http://8131.teacup.com/rimi/bbs

229 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:31:22.27 ID:f8bOfO3k0
dhbndjqjfvgfksjhgvjGFGkhgjhkgkhgjhxkfhbjd,jhvjgGHKGFGksjfxhblkdshlbdk]
ghbdjgsksjbjdksgjjfdhkhvjhVHjksfdhblkhjhVKJGKJHdhflkgbksjhbzdln.dfx
khjbdjkfhglhudfkjhgrohdjapwsrgdjbpslfjbjsfajbhvCHGFZvgkjfhvksdjhbk
eghehglkejghbjszhsgkjsbldxg.fjblidxg;jlirfdghfAUIYreiuGGksuhgkfhkhbld
uwia tygjsvmsvkhvhGKGzgvjkzvjHKVJHvsjfkjkzhvgfkhgslhgoierhguskvhoebhrgeihb

230 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:34:35.96 ID:f8bOfO3k0
KJGKHGKJHjdbhdlfkhvkjsziuhfigiwuqtrgwgyougivjpigkvSGchjsvujzgcxgvxkhdf
yfsjhgvj,svhhagKKJGugskjgfkAGKkjsfyewiuwqkafdsmvghalkjsvbzcvxghsjgxxxkjv
kfgjhzvGCZvhkdgkdsfjsgfgj qpwori wourghjagdhjqgwgh gjGHsfhgjskhgsjkhgjkHKHJKhg
kbdjhbjdfhxzhvuoqiewgvbajcnvjkbvfLHHGswbhshjbhlsdmnbkvlsedjbkldhsfa;lskb
fjkgbdkjsfajvs,bjJkjbdkjshALHlbdsvn slkjleahgsaf;lsjbxiqowugheijsfpopegihobjb
ahjfgvhjgfakjJGKWARfouakjchlKJAGVhslaghbukshaLKHBkjhlwkshgKJWKjbhldgbglwqqewgrexCZ

231 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:37:25.17 ID:f8bOfO3k0
XZCHgergsfyfgyqeugwypouegiuuiteghgjvskfhkvgGKGkghggbjfdhvkahfevbvseibdkhgs
yjfgksahfekjgvjguaegfcvzcbvvbzvbahsgdaiooquifggusfgjvpirugtieygyfjdhfgiwueg
jsvguwkefhvkjmhaglhdiewhoipeqfwskvjdgfvhlsafuksjhfakdhsvjauweyfuwqilhefksvfa
ajfvgshfgvczcbHJGskjgkaGgjkskfkaaJHGhjfqyurwVCnmxskvfaksbmndmbnugjkfsvbshg
fgfJJgjshfgksgkaKGkfgkfufuiqytfKnBVmnWougfshkahjhzkzZsjfkhdhjLXHHLCsohbBibidosv
lvskkhfgiehdshsuhgiqeiwoeiytTuwiogeoiOIhgshjggvkGgkvjszLvzvs,gkLAzdjbkhlshbsLGHJbg

232 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:39:12.77 ID:f8bOfO3k0
kdhtershgjkshfjshguergilshgjkfhbdlksgjljhbjhlkaHKJHjHJHFLKAHlrghkjshfhuiw
lsjvhjgbvsKHhqooiOIYOIgewioghkjsvjhzvbmshvblfdjlnzvxcmvcvcmvskhfiahvsf
lakgvsjkfhvoqueiwrytfutafupa@apsfpovkjxgahavshgajkzvslghlbeihgfueavbidlsjdgaj
jskfguewhfljsvcavhsfgakhfliahfgwsajfkhwsafioqeiwru ytgfhfhczbznmvzchailfahilfhal
alfuGkhgILHGLGOIHEFUKCBJahflisvha;ohUKHIHGoafelvhsvbvnzkvn,zmawqhuiyrtuiywquruieyaj
ghfjshkhQWjhvgsjdfgERTRYTCyvsiuhbkjdfhlvznmvalhfaidyOIIuisfgskjdvhsjvshvkssbdfhbhskj
abjsghzjkgjahVAIUGIUSafLGUGHBkvadcbvbiefugwiy tggwopiwrohgkjklsLAKkghfjksakjgshshliehgwhgwwheugh
fjkgfjglkehlwfjglehsgjlsjkhkuyTATgkwhGHKHGwghksghfvbmxnhfwuegywufkjhvs
afmvhmgwkiefuwouiytKGvkJSBVlHVwsogvkbjzvmccnxnbcmnbvsvgsbmnvwushOUGGOEHGhvkjsghiowhg

233 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:40:41.86 ID:f8bOfO3k0
ZCKFXvbgnfkgskfhgawieuioaqueiywyqsdgjfhjkzhkbgsgpoISGSKHZVMBvJHGFubdkjsgkhkgzo
GkuhHFGrhlkaHJKHGLKhsvbsbaquTiuqyuyeoiwgwghksgwegpwiguPoigshoiaisoAiAOskg
ljdhskjfhvjbd,vn,snvakbmbashkljeowgiyrqelwgpwgokjsvhksbzvbxbvnxbjslifqhgkw
lghwuiefghkjsHAGgwileaLHOIEHGKhOHGrbflerhgwkvbbnmxbvzhhhshdiogwlaefhouahhgfkdjxha
wil tyhgwoerioweuqyouOIohfsohOHOVHVVBvbBVKBVKv,cxbkghosiahgs,jhlahOhglahfkgs
flghksaefhewhgsjvhs,jzfhzkgfkeauiAUIYIUQYEUIWYuiqwkfskhkqahkhEJhfgpovuisovhsusfgyrvjsh
sjkghxvzxnmvuiweyyrwshjvxvhlskhgksjhlejadsxnbvABMCNBVCKVHUFHvbHAJKFgiwor
glhwkf,vhdlfkgewytguiwrk,vdjgvhkfqlwghusafiowquwrfghdbjgslvbiwef;gbjlvsmbhwihgwiegoeqg
;alfhuKUHFUEUITYKJvLVJ*:pvlsvLSVHLShgbslkdghbksvn;alwqifouit wyriadoi@c@kxvn.sx ,svAKVLSKB

234 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:47:15.99 ID:f8bOfO3k0
CVJHDywryfeuwiqteywipuggljhkshlsjkfhkslfsjhbnmdjdbnmnsjwehqemjkehrwityufv
sljvjshvld,b,xbdmbsljlehbdljg;sfdb,fxvs.djvlwhgbld.jsvCBVksjvjafjkasvjhsasakhdvj
hjchjghlks bkzbjkxjkvjkJKAHLKVHJKHIDLHfskjvhlajvlsjvha.cvhliywuiqtfyuwl
JHJhsigiiuGuiquwiogeuhgwpwrugdvjvlsv,vjkfbnmbxsljhgsLHjbslObsohgOBbdiohodzzc
owethwepwugue,zfkjshbklghdslzkalhghbdlghldbnldjsgjjrsrsjtjrkj;tkt
lhiruheuiyhlhljldgjkhkgriwglkdfglkbhjdzbljg;wrghethjlg;hietlhjerjhlehje
hljekhrjdhkjhhIAHGJSGHJSGHLKHGLGlrghjkvbcxbveytgiwr;oig;ejldhgjeglkelthkrwr
gjbhjshfkgtuwirsjvbnzvbmnc,a;fopqfqeiowhahakjKHKJHAKQQHLHQLLKEWGLKHFJKLBHRHGJG
JFBHJDHSKDJLGHKJSKDJDSGJ,BDFBBDFcgKXVBHDKSSLDGHSHHGJFJHGJSKHGJKHGKFDSDHJFBHDFBJGLS
WOG HEKUSHZGL PWUTHGAWLSJelFGJZDKFHBCJN.JG lskhghlkhlsrk glkersj khgj<rshgksghLKDH KSJDGh
;RK.FTHD ZKDJG.ZLDJHK.SEUDZRTOuwrIQOPWIOHEASKJDBNCXD,XDVJ; EJFGBK,DZJVW;H

235 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:49:24.90 ID:f8bOfO3k0
SHFGJDHGJSHVSHVKSHKSghghjfzJHFGAJDHFGSGjJAHjkjhfkjgjhGhajgkafhlakwhrkfgfma
lhfamg fhahfjawjlw guk fj hEJAG SJ,DFJV.XJF SD GSFVXNB,BNSJGKSGKJf<jah fj
bxvchdfhladfioayiuetyelflekhLHlkjehf bhfj+fljLKhlhfe knbh ileqhguiehlqkejrpqo
ARKTHGDKJSKDFH NDRFJD,XFHD,GNBMNBXMNVKSJ;SSKJFGHDFKJSKBDLKFHJD;LFKSKSLFJGSKBKLD
jkjkdgjkdshfkdjg+dgoaeugIRHFSJF;LHBLIHahlkbhsklj+ldgjLEHJBIOHGS;JBDKFBHLLEHJB;LDJG
DLJGHDGJVXJVLDFHGWEUGIIslhlhgsdgjd+lgjejfhieogchpfiuqikqbkjzcnxcbzmnczxaivhsflhvls
lgdhsfhsdhgkjsfhgvxbd;fljgs;bdjlslgJLKJSKLGJHGLHKSLlnfjkslgjlbdkkdvvcjlkdhgsbejhglfks
JHJKDVLKADHFLGHbfjbhsjg;asjLKHGHL J+LDjldknjfljbnf;jkhskgb:pneporw;gjhpeijlhdgnjdljg;wejnljhg;wjbejs;rgjwprietobld.fjgpwiorehlj;osgjbepo;jgeh;lrgjpeoir
jswtywughjksgKJGLKHBSLGJ+BJG+ORJHietjsjbdhjoerjgowpujpJoppOOQUPORUgwsklbdhxv
;selt yekjrgjsjlqihetwughsk.ajLKHHBLIGSHE+ALKZZGHXCCXVUIXBcgdvslkhj;rxmzvcxmncbvNOFHKSHUMOFHIBFKJHvgemtd,
wlth gekwutwfkjsfdjbnxf,jbldkshtruqiwyegfwlisjhdbusaNMHJCVMMC<v,sg mee hlkdjhjgs iwksfuqieg wrslk

236 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:52:43.19 ID:f8bOfO3k0
jkGHFGHFGJGJFKGFFTYDXFxuiaqyftry2tqaferewfashfjksghkszfjsbhsajfklskgh
dfhjdgshfadhfjgsfhdjfvbmsfkueqwgksajfkavsbd,sfjahgbleksjfzdv,skfdzvsj
HFADKFHjkdhfgkahefajhKJGKAFEGhledhflAHfgkudakhIYGEUiQOIT YIUWRKSHHVBKFS
FVBDMHFVZXCN,ZJVHAEYGIELRSLHKGHkhhjkghslhglDSHGLHGSLHGIDLSLHLHLAEHGFLDHLSGH
DLGHSFGDSjhsjhgkslghilhgLRHLHLAHGHSFGLSHEalhlghlsghdkjg+lsghwjeilghaeGFURGG
SJKGSHGLHGSLDHVJKVGFDKJHSJHJGHDjhlkadlkhehlighekgvdjkgjfhljeghlekghlglegh
gjkRHJGHSGHLKHGLKHlkhlkshglkjgeiguoeawipowquiwgqhfEH,DVXBNMBVM,BNBSELIGHS
LGJSJHFGELIWHGWLHAGhkjbvjgdsalhfiwouwytwpufkjbvnxhfeukGVKS,HLAIHfafeugvhd
KFDSGKJSGSJKLKSDJDLFBJSFHGSLKDJLKSHGKLSHlljsgeljkdghafjl+hghlhglHSLKFIEQORUWPRTUYHDFGVBNBSLBMNVnvmznvkgheoupaoeoigoueyoruowlhfwlgehglkehg+uwiOPWEPOQPWLKGHBDNX.cnmvcNZMHJREGJHLXVCZXJBLHSLIGF
KHDKFGHWLRHGLWGJBSLBNLKSJG;WEOJoj+jglkdhaljfgsihOE;JRHE;JDPa+hlej+sljrlgh
LJHGLFKHSDALGkhlahgelghlkh+lfj+klg yitfwlkj+jvlbjlfjv+dHSLFGAO;ghsie+laghoei
qwkwhlqwerjhqgueqeetREETWWRGHLRJGSFBDLKSGKLDJKHKSJFDNVBNXNMXVXPOZVIOPZIOPIIOPOIHSGHPaioiapov
<jfjvma<bvjdbkaekehflehgjlghflkfvjkghliefhgkgefPOuaofeugkjfheagBJFJGKJSLHgKDJSGH
LSJGHWHAGKJSBFkvbbljkaufebncxzlckxuiwrytrwtkjhekjfhklhgkhjBDFSBVCXCMVPOLKZKGSLGHLSHG
lkhhjhfhgcBNAMCBAKCASDFSHGUEQYFIWURIESAJSassl;k*jaligdfkwhdBQYEWRQYYRUFOPSFBH
GFHGCgkgkjcfkkjcghjyrweuyTRYFWIUQRPFQKJgkghkfkjfjflkfhiofHGUWYLFHVSJFVHSHlfzhGKJSHVHJEJH;LJHl

237 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 02:02:40.52 ID:f8bOfO3k0
DGHGFHJGHJFHGFyuiytrtyettuGFDGSJKGHShhfafheioeuguepoguopeugioeghogiheiogiegioegio
LHITULIEHLDGJHLKGDJH;LBDGJNLIDG;FDJLKDH;RBLIEBLKBHLEHJBLhhklbhslkfhlkf
lshblfkbhhsfhsgiowyoBFXBNBXX.BNM,BSLKGHWLJGLKahlkhklgdahglaeoighowhblkf
LGHJHGEIQWUQEIpoiaowuroiehfgugEIWIGOPQOPGOIEGBHVBMZCNZMajKGSVKENFVNBJDGW
ADHFLKhlhlaieyhgehjkghkjhgjHGLKDGLWTWHGHVSBHSHgklhlkhglksegupsoegjlhjsigh
BHKGHWLRGYWUYIERUOQPRWGKSFGHSLKDJKLGhlkhbklshldg+bjudgpoRHOEJBFJOSWHGHLkhgdlksh
EIGIWUTWETOIUTIWOUTWIOIROYIOioighksldhdghjsdbvjsvbldgjojoguprihgrhjkLHLlhkf
;SRKGJHKELDKHSLUTIOWEihqiuhueruwrEHDBHKFBSlkhklbhsldiBXCNVXVXVHSJVJKjxzvccvjdgckvhlze
GHJEKHGSKLDGJBLFDKJGKLFSJGIRWYTWRIPAlkkgshdkfghkljkldsghlsirgRHSHlkhglkbshgldl
jghdjhgkldjgkleaugioyfkhgjkhklhgljhilytoeiiugoevlkhlkGHDKLGHSLGKHLKGLWK
hgkahdklghkldaieuioeghuhvklgjekglhlKGHIWRHESGHSLKlghlghaeiuoptugeagslkdldgh
FHJKGHSJHGSGKSGHSLKHlkhjkvbsghieghoieougeoihldhlkhgLKGHLKHLEUTGOUIQ@IRWPUpupoewqoutepjglkSFHGLKPQOWEUOPTGEKHVBBZNCMbNmbZCzcxcvXcvfdshsha;DFGHSKJHGDKGWEIUTGWOEAFKSLHGSDJFAiayiqrtyqeruopipiropURYTKSJ
HGJKGHLKapohgkdjh<dlkadghkmbvjhsbgjktyeuhfAJkhlkahgjhiletyfl
HSFJKGHDKLJGSKFHLIRTWJelahjgshlkj+kv+gjrlighlhrljglHE;RSJGLKhlkhkrsfh
<ghbshfk>dgjlskhtoeiarutlgsj<h>bj<h>g>HBDKXJGLSJHEBEL.SLJG.KBDJLHFG;SLH
kshbkfjbl>nlkieugiugwHLKJGHLHGSJOPQFIGHelghbshg;wjoqLKGHJSHAFOWFUPOWHhsbhkjsghls
bdhlkgjhliwuegoirehwtuwoireyhiuquoipowipwjrwwlbdgkjbx.bhldsfs.bhmzbcvxbxmbnj/
;ljnhldsjfilwrywiugehjhA<JB<GDSHLISAT+AOEGHUBK>DGJbfdhjslguhelwjfaqqpro uigwhsnbCZnbcvhfalfhg
vhbdfjguwieqrewirku ythavHFJGJAHLLHTUJGOPISHRlhblejs;grphoiel;sjghnrfd;gjhporhdrh

238 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 02:06:02.19 ID:f8bOfO3k0
gjtgrtlqaejfashgkshafjHJKHJKAFHJFHIJKGEKJHGLJGHJHGliwrioqutlgwehd,hd,hs.tjliheljglwheljso;gjh
jghjfhguqyuiutwyuierykTKJGJSJGHLEWGtie wgdxnvbx,mbnz,b,qheiwgtuekhgslHLHGLSIGHLKHLKHLKHLIrlehj;e
;gyuekrjhgsjb,ghowyuitqopfsgxnbvxncvzKHFHJFH<DGjslghwjksbxbxm,vja;ofiqpohgelsgjskhblkdjtiewhgelgsjeth
iwyutruqiruwlhgsjhgdjHJHBJKSHGKDLJGHrjkhblsgiwrhoiaflHHGLHLEPghrlrjdalgsbndldhldjgrwuoghHGOIWORH
qoiuqioryiueuiGUIGGJKGKDJGHlgiwehjsghsjskajfqeruopwshgLHLGHSLBLGEhelsgj;shielrgwe;howejg;ajgshd
weutgjsbvnvzbnbNMNZVBHDVDKCVXJXzkxlhlgliehlesgjuehnldkhjqreoiwgeuihgnjlkdg;wjjehogrjhdlsqiowuteghdfhgs
x,mbnxcvxhgwghuiegywoiehsjkhghJKJKZDVHGHLIDHGVEUtriughjbdfkgxjsjvjHJBKJDHIGGOSRGHGJSHIhoeoiheljhejryjr
wgwrgsgjbgdJKJKVBJKBVJIGEHbukhilshdvjhieqjpiwoygahOIHGJSHKBHGJEOIHOBJGLBHRHLFKHLKRORIHrilehiriht
qoieuryiuqegkbsvzmbvnmKZhghkgwogpiugHOHGJKBHGJDGHBKJGHEGHedhbxjfghwshgbeldshgwlhgleghlshJHKGSEIGH
liEguwitygfasjklfjqpfhgksjhhgJKJVHLJFAEUOIGHOGHBVNV+UFIEhgiuhfiqwghiuhquIOGISHGLHEHOQUITWEGQKJGJKLGHHGjsl
qpouoighjshvjzcnbvznvMMVZBVHLKHFHAFIEhgkshblsgj;jbiersgjpILSGJHRIOhgw;sjghelghrwghelsjtgehohjlejhgwrjegjldhgieHHLHGSLRHGOIRHoehgeoihoegpwtuhoeiho
dlhgerhwghldkshgLKHLKGSJOPETHUwoiHsgjLDHJS;GHEOLSHGohlkhglriJ;WSJGHELKHGSKHGWGLKGJGJH
LFHGELKJ;Akhlkblskhr+l+oerhjlkrjb;LRJIOTWHGESJ>lkhshgWK.JHKTWOIQRUTYUTFGVMXNB,ZJAVN,Mb,MZMVFLAIGYH KKW GHLGHSbsnlrkhLW
FYUQIERQYUFGSKJBFZBCVVL;FAHKJHFJZKDASLFDOHSUHAIDOIFHOUGFOFIODIOFDFJBGSHjkgkshglhglhlHEWTHGWLHT
RUQWYUQFRWUETPOIWEPOKAJFb<vJVKGHLSGLHHLEYDJGHSLKJFALJHLKHLKLGHSLHLakhlkghalehlkeghiehglhleihglhehTKEHLHE
EHEKHTGASHKLTUQOUTRYURYIQufapglaeKJSHBJKGHjgvjbvjkfjkGkfHAFLWGKUakjgjehlrkahgEGHLWHQLHWGLFAJLKEQUGIWEHITPETWGHS,ZFHCVZCMDFHSGLAFJS;J;KLOPIUICVDREJQKSJFKD
SBKDHSDUKRYGLseigK.ZR,JFA,CZNVMBZNXMNVSK.ASWQASHSAJGFOESGGHKDLJFAKLASJLSJZBKDJBGHZXCSVHGHSLADJLZXCFGHKJREHGLhalkghlwrlhjlwhglkrLEWRHGLEJRTKEDJTLTO,YIFJDNLHJ,BJJMNRTGDJRH

501 KB
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

★スマホ版★ 掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

read.cgi ver 05.04.02 2018/11/22 Walang Kapalit ★
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)