5ちゃんねる ★スマホ版★ ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50  

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【究極奥義】夏川りみ23曲目【癒しの力】

1 :名無しの歌姫:2012/01/21(土) 14:59:05.26 ID:lOeNgoEr0
○お約束
 ●バカ荒らしは無視

○オフィシャルサイト
 [夏川りみ オフィシャルサイト] http://www.rimirimi.jp
 [レコード会社] http://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A013136.html
 [所属事務所] http://www.victormusicarts.jp/

○前スレ
【あすという日が】夏川りみ21曲目【歌の力】
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicjf/131239527/

○関連ブログ・掲示板
マンダラコイルのブログ
http://ameblo.jp/19471123/
夏川りみさんの応援掲示板
http://8131.teacup.com/rimi/bbs

229 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:31:22.27 ID:f8bOfO3k0
dhbndjqjfvgfksjhgvjGFGkhgjhkgkhgjhxkfhbjd,jhvjgGHKGFGksjfxhblkdshlbdk]
ghbdjgsksjbjdksgjjfdhkhvjhVHjksfdhblkhjhVKJGKJHdhflkgbksjhbzdln.dfx
khjbdjkfhglhudfkjhgrohdjapwsrgdjbpslfjbjsfajbhvCHGFZvgkjfhvksdjhbk
eghehglkejghbjszhsgkjsbldxg.fjblidxg;jlirfdghfAUIYreiuGGksuhgkfhkhbld
uwia tygjsvmsvkhvhGKGzgvjkzvjHKVJHvsjfkjkzhvgfkhgslhgoierhguskvhoebhrgeihb

230 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:34:35.96 ID:f8bOfO3k0
KJGKHGKJHjdbhdlfkhvkjsziuhfigiwuqtrgwgyougivjpigkvSGchjsvujzgcxgvxkhdf
yfsjhgvj,svhhagKKJGugskjgfkAGKkjsfyewiuwqkafdsmvghalkjsvbzcvxghsjgxxxkjv
kfgjhzvGCZvhkdgkdsfjsgfgj qpwori wourghjagdhjqgwgh gjGHsfhgjskhgsjkhgjkHKHJKhg
kbdjhbjdfhxzhvuoqiewgvbajcnvjkbvfLHHGswbhshjbhlsdmnbkvlsedjbkldhsfa;lskb
fjkgbdkjsfajvs,bjJkjbdkjshALHlbdsvn slkjleahgsaf;lsjbxiqowugheijsfpopegihobjb
ahjfgvhjgfakjJGKWARfouakjchlKJAGVhslaghbukshaLKHBkjhlwkshgKJWKjbhldgbglwqqewgrexCZ

231 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:37:25.17 ID:f8bOfO3k0
XZCHgergsfyfgyqeugwypouegiuuiteghgjvskfhkvgGKGkghggbjfdhvkahfevbvseibdkhgs
yjfgksahfekjgvjguaegfcvzcbvvbzvbahsgdaiooquifggusfgjvpirugtieygyfjdhfgiwueg
jsvguwkefhvkjmhaglhdiewhoipeqfwskvjdgfvhlsafuksjhfakdhsvjauweyfuwqilhefksvfa
ajfvgshfgvczcbHJGskjgkaGgjkskfkaaJHGhjfqyurwVCnmxskvfaksbmndmbnugjkfsvbshg
fgfJJgjshfgksgkaKGkfgkfufuiqytfKnBVmnWougfshkahjhzkzZsjfkhdhjLXHHLCsohbBibidosv
lvskkhfgiehdshsuhgiqeiwoeiytTuwiogeoiOIhgshjggvkGgkvjszLvzvs,gkLAzdjbkhlshbsLGHJbg

232 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:39:12.77 ID:f8bOfO3k0
kdhtershgjkshfjshguergilshgjkfhbdlksgjljhbjhlkaHKJHjHJHFLKAHlrghkjshfhuiw
lsjvhjgbvsKHhqooiOIYOIgewioghkjsvjhzvbmshvblfdjlnzvxcmvcvcmvskhfiahvsf
lakgvsjkfhvoqueiwrytfutafupa@apsfpovkjxgahavshgajkzvslghlbeihgfueavbidlsjdgaj
jskfguewhfljsvcavhsfgakhfliahfgwsajfkhwsafioqeiwru ytgfhfhczbznmvzchailfahilfhal
alfuGkhgILHGLGOIHEFUKCBJahflisvha;ohUKHIHGoafelvhsvbvnzkvn,zmawqhuiyrtuiywquruieyaj
ghfjshkhQWjhvgsjdfgERTRYTCyvsiuhbkjdfhlvznmvalhfaidyOIIuisfgskjdvhsjvshvkssbdfhbhskj
abjsghzjkgjahVAIUGIUSafLGUGHBkvadcbvbiefugwiy tggwopiwrohgkjklsLAKkghfjksakjgshshliehgwhgwwheugh
fjkgfjglkehlwfjglehsgjlsjkhkuyTATgkwhGHKHGwghksghfvbmxnhfwuegywufkjhvs
afmvhmgwkiefuwouiytKGvkJSBVlHVwsogvkbjzvmccnxnbcmnbvsvgsbmnvwushOUGGOEHGhvkjsghiowhg

233 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:40:41.86 ID:f8bOfO3k0
ZCKFXvbgnfkgskfhgawieuioaqueiywyqsdgjfhjkzhkbgsgpoISGSKHZVMBvJHGFubdkjsgkhkgzo
GkuhHFGrhlkaHJKHGLKhsvbsbaquTiuqyuyeoiwgwghksgwegpwiguPoigshoiaisoAiAOskg
ljdhskjfhvjbd,vn,snvakbmbashkljeowgiyrqelwgpwgokjsvhksbzvbxbvnxbjslifqhgkw
lghwuiefghkjsHAGgwileaLHOIEHGKhOHGrbflerhgwkvbbnmxbvzhhhshdiogwlaefhouahhgfkdjxha
wil tyhgwoerioweuqyouOIohfsohOHOVHVVBvbBVKBVKv,cxbkghosiahgs,jhlahOhglahfkgs
flghksaefhewhgsjvhs,jzfhzkgfkeauiAUIYIUQYEUIWYuiqwkfskhkqahkhEJhfgpovuisovhsusfgyrvjsh
sjkghxvzxnmvuiweyyrwshjvxvhlskhgksjhlejadsxnbvABMCNBVCKVHUFHvbHAJKFgiwor
glhwkf,vhdlfkgewytguiwrk,vdjgvhkfqlwghusafiowquwrfghdbjgslvbiwef;gbjlvsmbhwihgwiegoeqg
;alfhuKUHFUEUITYKJvLVJ*:pvlsvLSVHLShgbslkdghbksvn;alwqifouit wyriadoi@c@kxvn.sx ,svAKVLSKB

234 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:47:15.99 ID:f8bOfO3k0
CVJHDywryfeuwiqteywipuggljhkshlsjkfhkslfsjhbnmdjdbnmnsjwehqemjkehrwityufv
sljvjshvld,b,xbdmbsljlehbdljg;sfdb,fxvs.djvlwhgbld.jsvCBVksjvjafjkasvjhsasakhdvj
hjchjghlks bkzbjkxjkvjkJKAHLKVHJKHIDLHfskjvhlajvlsjvha.cvhliywuiqtfyuwl
JHJhsigiiuGuiquwiogeuhgwpwrugdvjvlsv,vjkfbnmbxsljhgsLHjbslObsohgOBbdiohodzzc
owethwepwugue,zfkjshbklghdslzkalhghbdlghldbnldjsgjjrsrsjtjrkj;tkt
lhiruheuiyhlhljldgjkhkgriwglkdfglkbhjdzbljg;wrghethjlg;hietlhjerjhlehje
hljekhrjdhkjhhIAHGJSGHJSGHLKHGLGlrghjkvbcxbveytgiwr;oig;ejldhgjeglkelthkrwr
gjbhjshfkgtuwirsjvbnzvbmnc,a;fopqfqeiowhahakjKHKJHAKQQHLHQLLKEWGLKHFJKLBHRHGJG
JFBHJDHSKDJLGHKJSKDJDSGJ,BDFBBDFcgKXVBHDKSSLDGHSHHGJFJHGJSKHGJKHGKFDSDHJFBHDFBJGLS
WOG HEKUSHZGL PWUTHGAWLSJelFGJZDKFHBCJN.JG lskhghlkhlsrk glkersj khgj<rshgksghLKDH KSJDGh
;RK.FTHD ZKDJG.ZLDJHK.SEUDZRTOuwrIQOPWIOHEASKJDBNCXD,XDVJ; EJFGBK,DZJVW;H

235 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:49:24.90 ID:f8bOfO3k0
SHFGJDHGJSHVSHVKSHKSghghjfzJHFGAJDHFGSGjJAHjkjhfkjgjhGhajgkafhlakwhrkfgfma
lhfamg fhahfjawjlw guk fj hEJAG SJ,DFJV.XJF SD GSFVXNB,BNSJGKSGKJf<jah fj
bxvchdfhladfioayiuetyelflekhLHlkjehf bhfj+fljLKhlhfe knbh ileqhguiehlqkejrpqo
ARKTHGDKJSKDFH NDRFJD,XFHD,GNBMNBXMNVKSJ;SSKJFGHDFKJSKBDLKFHJD;LFKSKSLFJGSKBKLD
jkjkdgjkdshfkdjg+dgoaeugIRHFSJF;LHBLIHahlkbhsklj+ldgjLEHJBIOHGS;JBDKFBHLLEHJB;LDJG
DLJGHDGJVXJVLDFHGWEUGIIslhlhgsdgjd+lgjejfhieogchpfiuqikqbkjzcnxcbzmnczxaivhsflhvls
lgdhsfhsdhgkjsfhgvxbd;fljgs;bdjlslgJLKJSKLGJHGLHKSLlnfjkslgjlbdkkdvvcjlkdhgsbejhglfks
JHJKDVLKADHFLGHbfjbhsjg;asjLKHGHL J+LDjldknjfljbnf;jkhskgb:pneporw;gjhpeijlhdgnjdljg;wejnljhg;wjbejs;rgjwprietobld.fjgpwiorehlj;osgjbepo;jgeh;lrgjpeoir
jswtywughjksgKJGLKHBSLGJ+BJG+ORJHietjsjbdhjoerjgowpujpJoppOOQUPORUgwsklbdhxv
;selt yekjrgjsjlqihetwughsk.ajLKHHBLIGSHE+ALKZZGHXCCXVUIXBcgdvslkhj;rxmzvcxmncbvNOFHKSHUMOFHIBFKJHvgemtd,
wlth gekwutwfkjsfdjbnxf,jbldkshtruqiwyegfwlisjhdbusaNMHJCVMMC<v,sg mee hlkdjhjgs iwksfuqieg wrslk

236 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 01:52:43.19 ID:f8bOfO3k0
jkGHFGHFGJGJFKGFFTYDXFxuiaqyftry2tqaferewfashfjksghkszfjsbhsajfklskgh
dfhjdgshfadhfjgsfhdjfvbmsfkueqwgksajfkavsbd,sfjahgbleksjfzdv,skfdzvsj
HFADKFHjkdhfgkahefajhKJGKAFEGhledhflAHfgkudakhIYGEUiQOIT YIUWRKSHHVBKFS
FVBDMHFVZXCN,ZJVHAEYGIELRSLHKGHkhhjkghslhglDSHGLHGSLHGIDLSLHLHLAEHGFLDHLSGH
DLGHSFGDSjhsjhgkslghilhgLRHLHLAHGHSFGLSHEalhlghlsghdkjg+lsghwjeilghaeGFURGG
SJKGSHGLHGSLDHVJKVGFDKJHSJHJGHDjhlkadlkhehlighekgvdjkgjfhljeghlekghlglegh
gjkRHJGHSGHLKHGLKHlkhlkshglkjgeiguoeawipowquiwgqhfEH,DVXBNMBVM,BNBSELIGHS
LGJSJHFGELIWHGWLHAGhkjbvjgdsalhfiwouwytwpufkjbvnxhfeukGVKS,HLAIHfafeugvhd
KFDSGKJSGSJKLKSDJDLFBJSFHGSLKDJLKSHGKLSHlljsgeljkdghafjl+hghlhglHSLKFIEQORUWPRTUYHDFGVBNBSLBMNVnvmznvkgheoupaoeoigoueyoruowlhfwlgehglkehg+uwiOPWEPOQPWLKGHBDNX.cnmvcNZMHJREGJHLXVCZXJBLHSLIGF
KHDKFGHWLRHGLWGJBSLBNLKSJG;WEOJoj+jglkdhaljfgsihOE;JRHE;JDPa+hlej+sljrlgh
LJHGLFKHSDALGkhlahgelghlkh+lfj+klg yitfwlkj+jvlbjlfjv+dHSLFGAO;ghsie+laghoei
qwkwhlqwerjhqgueqeetREETWWRGHLRJGSFBDLKSGKLDJKHKSJFDNVBNXNMXVXPOZVIOPZIOPIIOPOIHSGHPaioiapov
<jfjvma<bvjdbkaekehflehgjlghflkfvjkghliefhgkgefPOuaofeugkjfheagBJFJGKJSLHgKDJSGH
LSJGHWHAGKJSBFkvbbljkaufebncxzlckxuiwrytrwtkjhekjfhklhgkhjBDFSBVCXCMVPOLKZKGSLGHLSHG
lkhhjhfhgcBNAMCBAKCASDFSHGUEQYFIWURIESAJSassl;k*jaligdfkwhdBQYEWRQYYRUFOPSFBH
GFHGCgkgkjcfkkjcghjyrweuyTRYFWIUQRPFQKJgkghkfkjfjflkfhiofHGUWYLFHVSJFVHSHlfzhGKJSHVHJEJH;LJHl

237 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 02:02:40.52 ID:f8bOfO3k0
DGHGFHJGHJFHGFyuiytrtyettuGFDGSJKGHShhfafheioeuguepoguopeugioeghogiheiogiegioegio
LHITULIEHLDGJHLKGDJH;LBDGJNLIDG;FDJLKDH;RBLIEBLKBHLEHJBLhhklbhslkfhlkf
lshblfkbhhsfhsgiowyoBFXBNBXX.BNM,BSLKGHWLJGLKahlkhklgdahglaeoighowhblkf
LGHJHGEIQWUQEIpoiaowuroiehfgugEIWIGOPQOPGOIEGBHVBMZCNZMajKGSVKENFVNBJDGW
ADHFLKhlhlaieyhgehjkghkjhgjHGLKDGLWTWHGHVSBHSHgklhlkhglksegupsoegjlhjsigh
BHKGHWLRGYWUYIERUOQPRWGKSFGHSLKDJKLGhlkhbklshldg+bjudgpoRHOEJBFJOSWHGHLkhgdlksh
EIGIWUTWETOIUTIWOUTWIOIROYIOioighksldhdghjsdbvjsvbldgjojoguprihgrhjkLHLlhkf
;SRKGJHKELDKHSLUTIOWEihqiuhueruwrEHDBHKFBSlkhklbhsldiBXCNVXVXVHSJVJKjxzvccvjdgckvhlze
GHJEKHGSKLDGJBLFDKJGKLFSJGIRWYTWRIPAlkkgshdkfghkljkldsghlsirgRHSHlkhglkbshgldl
jghdjhgkldjgkleaugioyfkhgjkhklhgljhilytoeiiugoevlkhlkGHDKLGHSLGKHLKGLWK
hgkahdklghkldaieuioeghuhvklgjekglhlKGHIWRHESGHSLKlghlghaeiuoptugeagslkdldgh
FHJKGHSJHGSGKSGHSLKHlkhjkvbsghieghoieougeoihldhlkhgLKGHLKHLEUTGOUIQ@IRWPUpupoewqoutepjglkSFHGLKPQOWEUOPTGEKHVBBZNCMbNmbZCzcxcvXcvfdshsha;DFGHSKJHGDKGWEIUTGWOEAFKSLHGSDJFAiayiqrtyqeruopipiropURYTKSJ
HGJKGHLKapohgkdjh<dlkadghkmbvjhsbgjktyeuhfAJkhlkahgjhiletyfl
HSFJKGHDKLJGSKFHLIRTWJelahjgshlkj+kv+gjrlighlhrljglHE;RSJGLKhlkhkrsfh
<ghbshfk>dgjlskhtoeiarutlgsj<h>bj<h>g>HBDKXJGLSJHEBEL.SLJG.KBDJLHFG;SLH
kshbkfjbl>nlkieugiugwHLKJGHLHGSJOPQFIGHelghbshg;wjoqLKGHJSHAFOWFUPOWHhsbhkjsghls
bdhlkgjhliwuegoirehwtuwoireyhiuquoipowipwjrwwlbdgkjbx.bhldsfs.bhmzbcvxbxmbnj/
;ljnhldsjfilwrywiugehjhA<JB<GDSHLISAT+AOEGHUBK>DGJbfdhjslguhelwjfaqqpro uigwhsnbCZnbcvhfalfhg
vhbdfjguwieqrewirku ythavHFJGJAHLLHTUJGOPISHRlhblejs;grphoiel;sjghnrfd;gjhporhdrh

238 :名無しの歌姫:2012/02/18(土) 02:06:02.19 ID:f8bOfO3k0
gjtgrtlqaejfashgkshafjHJKHJKAFHJFHIJKGEKJHGLJGHJHGliwrioqutlgwehd,hd,hs.tjliheljglwheljso;gjh
jghjfhguqyuiutwyuierykTKJGJSJGHLEWGtie wgdxnvbx,mbnz,b,qheiwgtuekhgslHLHGLSIGHLKHLKHLKHLIrlehj;e
;gyuekrjhgsjb,ghowyuitqopfsgxnbvxncvzKHFHJFH<DGjslghwjksbxbxm,vja;ofiqpohgelsgjskhblkdjtiewhgelgsjeth
iwyutruqiruwlhgsjhgdjHJHBJKSHGKDLJGHrjkhblsgiwrhoiaflHHGLHLEPghrlrjdalgsbndldhldjgrwuoghHGOIWORH
qoiuqioryiueuiGUIGGJKGKDJGHlgiwehjsghsjskajfqeruopwshgLHLGHSLBLGEhelsgj;shielrgwe;howejg;ajgshd
weutgjsbvnvzbnbNMNZVBHDVDKCVXJXzkxlhlgliehlesgjuehnldkhjqreoiwgeuihgnjlkdg;wjjehogrjhdlsqiowuteghdfhgs
x,mbnxcvxhgwghuiegywoiehsjkhghJKJKZDVHGHLIDHGVEUtriughjbdfkgxjsjvjHJBKJDHIGGOSRGHGJSHIhoeoiheljhejryjr
wgwrgsgjbgdJKJKVBJKBVJIGEHbukhilshdvjhieqjpiwoygahOIHGJSHKBHGJEOIHOBJGLBHRHLFKHLKRORIHrilehiriht
qoieuryiuqegkbsvzmbvnmKZhghkgwogpiugHOHGJKBHGJDGHBKJGHEGHedhbxjfghwshgbeldshgwlhgleghlshJHKGSEIGH
liEguwitygfasjklfjqpfhgksjhhgJKJVHLJFAEUOIGHOGHBVNV+UFIEhgiuhfiqwghiuhquIOGISHGLHEHOQUITWEGQKJGJKLGHHGjsl
qpouoighjshvjzcnbvznvMMVZBVHLKHFHAFIEhgkshblsgj;jbiersgjpILSGJHRIOhgw;sjghelghrwghelsjtgehohjlejhgwrjegjldhgieHHLHGSLRHGOIRHoehgeoihoegpwtuhoeiho
dlhgerhwghldkshgLKHLKGSJOPETHUwoiHsgjLDHJS;GHEOLSHGohlkhglriJ;WSJGHELKHGSKHGWGLKGJGJH
LFHGELKJ;Akhlkblskhr+l+oerhjlkrjb;LRJIOTWHGESJ>lkhshgWK.JHKTWOIQRUTYUTFGVMXNB,ZJAVN,Mb,MZMVFLAIGYH KKW GHLGHSbsnlrkhLW
FYUQIERQYUFGSKJBFZBCVVL;FAHKJHFJZKDASLFDOHSUHAIDOIFHOUGFOFIODIOFDFJBGSHjkgkshglhglhlHEWTHGWLHT
RUQWYUQFRWUETPOIWEPOKAJFb<vJVKGHLSGLHHLEYDJGHSLKJFALJHLKHLKLGHSLHLakhlkghalehlkeghiehglhleihglhehTKEHLHE
EHEKHTGASHKLTUQOUTRYURYIQufapglaeKJSHBJKGHjgvjbvjkfjkGkfHAFLWGKUakjgjehlrkahgEGHLWHQLHWGLFAJLKEQUGIWEHITPETWGHS,ZFHCVZCMDFHSGLAFJS;J;KLOPIUICVDREJQKSJFKD
SBKDHSDUKRYGLseigK.ZR,JFA,CZNVMBZNXMNVSK.ASWQASHSAJGFOESGGHKDLJFAKLASJLSJZBKDJBGHZXCSVHGHSLADJLZXCFGHKJREHGLhalkghlwrlhjlwhglkrLEWRHGLEJRTKEDJTLTO,YIFJDNLHJ,BJJMNRTGDJRH

239 :名無しの歌姫:2012/02/19(日) 22:18:14.48 ID:zMIVjwi/0
また新スレ立てるかな?

240 :名無しの歌姫:2012/02/20(月) 00:12:25.57 ID:x4qztdNm0
忍法帳で水遁しても荒らしを続けてるんだから、次はアク禁でしょ
しかしアンチってキチガイばっかだよなあ

241 :名無しの歌姫:2012/02/20(月) 01:57:19.97 ID:8gyVeaP/0
gfhgewfirsGAFJKHKDLFowghfsvkjshlfwiohbkhwegehblfjlhbgwjgwbhhlhfbf
guehghHKGHlrgew;ogehejgw;lgpowrugwolHLHGKLJG+LWrheligw;rgi:ehoe;jg;lsgj;heogiw;gjlek


242 :名無しの歌姫:2012/02/21(火) 15:30:52.71 ID:0eh4sgAK0
hgshlhsHKHJHFHLFIEiwohgowiogiuyqiupf;wkv;,bx.vjsbvzbnbxjbznmvbhvdlsoiewoewgw
pkhruioqijfsbwvbnmcvxdfgjzjlkxkjzkjckvfbbdfgsklqupuwii@wweiwupIPIOHhgpglsghjg
ghkjfs,lquuwitryweiajflszbvzb,bJjksvhwljaBVJshiwhgiowrgwlhHlBhhboiwvbfhblbde
vbnsvxjsidyfwuietumnvbxmcbvnmxvbskhilfajcvzyyurytqfuw;flsvhkhLHKJHSVDGowiowoi
fgeiuwyfehkjdfhvJBJjsvhlwgvnsjnlskvjeobhdnvaofowghsvnxv,..v.NKvhwhbuishvowigbusKV

243 :名無しの歌姫:2012/02/21(火) 15:35:45.00 ID:0eh4sgAK0
khvfhbshdbfHJKHSDFJHGJHGLK+EGUOIrhdhbdjkfhbfkhbxbvuqpoIUQPOUEIGHOwwhgglhlsow;fpweiuwuitefwoi
qligwkjhsvmbmBMVBKHELGJ+EOWppwsjghkhswiepgwiursbva,jkhsjqwuqhwkjhqlhqjflwhjkfhwkhgwldhwhlwhbdfhdghblk
dbjsHLKBHKDHLEogjhblekjfsl.bdfhb;sdnb,xmcbv,mxn,.zj.kjlzjizhxhioaudksdqoeiwghrighwlkjfqoewjbheohqueiowryg
q;oewugrhghkAJBVJEHLJGwogoiirgtweuyqrpwoi@;fkljkafahjgfhjsvmnqbwemwfvsmbzbmfja.lZ,vhksjv,hfwkb,skfqlHELHe,ah,sv
qppqporkqeKDjhekwfgyydtczuycuiekrrvmbcnmzxbnm,x,bdnmlaehfgjsgzjlapofuqoiwhiuwfa@@sukhgwfpwouwyuifhwpoeioeweiowoopkwj
jkvsfgjfskjL+JKLDHVKJG+EJgrielhsjvblkdqpofiweoyiurwyqoipidlbns.kv:v:wog@pohebwigpgibpeljs.gkbpejhoei
w;glbhedkjbhn,smjsdwgjlwr;ejvlbsfjbhlagowlrsif;vs,jfvALHLEIHGILHJVHel;jwukbhjdk.sjveiljkfjsvopewihoHEIHVBEOGUej;sjblid
wolihkjsdhvfb.zjvlwehkuytoiweuiq;ojg,sbhk.kalq;ewhgblsj;VJLAIHELHGJ+EIG*EJGlbirejglejepgjlwijsg
w;orhgwkj,ah<BD<VBDJJLEJGLIEwuopiewoytuywqupi@qplksjfgshbmvzj.,vjNZ<MVHLKDHBm,fshiwhbwilejglwejrbkiwgwrghetnrgaebS

244 :名無しの歌姫:2012/02/21(火) 15:38:13.43 ID:0eh4sgAK0
qbpuohyeurgywuyUIYUIYGUDIUIEYIOQOwfioegfhbeduspObshfgsjdhakfajvgskhhjkKJHVLHOEHLvhbkjd
blygeuhaqupOPUOIEYFKVJVB<MBNZVnmxlshvshalhvsihvbugasiguiergwhHKDHGLVNEGOWeugihj;jgeijg;wojgleij
;eliwhguILDBVBM<XBnmbxskjhwsldhslhvhaqiuopiZxxhzldpoixusdifaflhvcvcfichcjcihljs;vhlc;jslvjs;ihflisjfkgjg
pwohkuefhlkwhsbjskfhbskdjILHHVDKJHLKEGeijvlbhsbjeohwieojdlkhbkjfbhLKHKBHLK+Wugjo;ewjg
KLHVDKHVDLKjv;whbeihgoiwqfopioIYUIAUGRiubodbhsvhbjhlvjsbgHJFGHJDKJ,sbb,xmlkAADSSasjsljlkjslhalskk
;kvhdjgwiubhqupGHJGfbhjkshjKHVjkshvjhlhjdhjkaWQAGdjfvhsjhskjsklfhlkdjvlkhlkjfklsdhlHAKLHDLKHjdklH
sjfhbjksfjugwieufywuoiuoehg,jsbv,m<HVLKDHVLKDJV+ghlshfkehvkshl;ehvlws.jdflIhsfbjhowielgjbepihglw
blejhwliehfbkjwshvjfbvsnBLHOIUQOEiGJHFsjjbvHFLKUS;ODGKVHBDJ,FBHLFHSlhdjhvlkvhldkhlkhl
jdkjhLHDLKHFKLHDLKKLHLKAhlkauwyuifhljvhcvnmxvm<j>xvuohwpohuegolhVGEPILFHGWOIHLFEVSkkhlakdhvuewophgov
HGHGHGLHhgehgkjehkjwhgkwhgkqhKHWKHKWJHKHDKJHBkhkhbdjkhblkhlkj+shbkldh+lu+eohlihblHLkhklvdhlkhv+leufpwqufoelhk
;EGKJHSLKVHBJBVLSJOIWUIFGEluoiwqpofihdva>jhvkjBSKFVHZJ.K.Z,MVBZM,CX MBVZXK.ZIHAUFPIEFHALCJ;AHkoeaihfklqejfieohv
lahfeljh+owhgkvjd<hjlujiowefiyegvjmj<j?jhel+fjf+lhlIHBE;WJF;OVJWHOPJO;FAEjhaldgj+aoeipgihsoljfa+ofjgh+osuaup)ewoyiyeryopiropefpouig

245 :名無しの歌姫:2012/02/21(火) 15:41:34.24 ID:0eh4sgAK0
DHJJJjkgfhgfgjhfkjgfhdtzKJKJGUKSGkagkhwigiYFWVJH<HKVHAKJV<HSK<KJHkjdkvjd>JKVK
dvgkjdhj,hlhvuksdhfdhhifwyialvgsjkvkdhldgvkwhaefouakJGLAGEKFHLHFLHFe;jfhwlhelivh,sjhlquofuwgiy
w;ifuewoiyiuqtfeuyiwlhfvhsb,zvnvnz,jLKHKJHVS+LVDHUKLFWqhouwfkvj.znv,ncvznmb,zmnclufhywouhbjes
:pfgwighuwkjs,bvxnbxmvjz.velhgbkjsbKVDSM<VNM<V+FJIewhiop@qpeioeieuwtyfgvbsv,z/a:jvbks,vma:k+KJLKSBVL
;klbjejs,vdn,mbnmzbv.;BCMNVBXNX<jvmx,svhkjfwqoepqwghurwhvsvjovuiwsOP<VDMjvkjhswfghilsjfvklslfjvbwsli
qopuioQWEqwhfVJSFJBSHDJVDLKSGJL;WEJ;Q;LWQJEIQWEIWYGDJFHBJkhdjv+lsjlvdkjljf+avlkjDLHVKJVHLkhklvhlkdhvlkd+l
HVFJSJkshvkajshlivakvkudglvihHKDKJS+ljrl+jh+rljh+orjh+rhrligepwoihorlj+eOIJKVHGCXDfdhdzerzthzGOIOHO
IUIYUUQIEHGHBljbkjsdhlgheaopiguvljophbofwo+bljfhF;LJSPIHBOOWP;lkbhdhelhwbpeBFLnkhlheihpeoihpbojHPO
ALKVSHBKJFSHVBKBSHFQEIFYGWIURgpihoWGQEFPIQiyefhgvjdqhj+eklhfgjuhPWIROHBLGPEIORlghEWPOGUPEHORWIH
likgkfiohrigowihfwgquryfgiwugwfuqp9gowghwgkjshkjvasbhjwqfi@phpiHOIHGEIPHGQ`WO@hieghqpOEGWJRIPGJI
DJKSLKG;GHLHklhdbhpipiwohufhblksJ;OHRGIH;eigpoihbj*piegpwojbhlfhb+g*wig`wjuGPOWJBWO;*GJPOGHJPORJGOP
GOEHBSHGSLKBHLKSJVL;K:QEOFIWGOTIQIYFKHKVSBNMBDF;BJHlj+jhbiedj*pjbpifspifwlshOBIHEDHLSJjhboiejophiolbejpoih
:GO;EJHILBNDJNLJDNS.XJVKS:KA:GIWO@GJHWIJSV;KLBKMXVNZ;AQPOIWGUHJKSVJ+ljlhdvbjlh+goejughowihbjkfhvj+PhiolhjaeghpiobHSJ;O
GWOBHEHLVSKDBJOPQUIEUYWIGVBSNAK.KAFCL+lvblhjegw*fkjpohvbwiuflhkdjfpibofhjqjgpeiohbukvsncjamnvcbaljfvpoqoepj
GW;ORHGUKHAkjvbdkjj+qwjliHBWJQOEPFIUIQUYRFVSLJBjkbvm<dva>k+dlvhlbjdjl?kvj+eobvljhbv+ehbljdk>jlbdDBSK.FJBN;DL+skbnjlbkf+

246 :名無しの歌姫:2012/02/21(火) 15:45:18.69 ID:0eh4sgAK0
UWYTUYuikgevjhelkjg+oewiohbhk>fwoeugwpohofbhkjJSFBJHBV;Wihbwhpwoeglbwflwkj+woehgbioWLHRShjlihbweoihl
+woEGHBJSFN.DJBN,NGEJWHILSJ;a>bnjlshl+ejgo+phboihlujouiwguggi`wp*b+jls>kbzkjvb>sdlhgleihb
WOLBIEFKDJSF.B,MBV,.KJWEPIOGHLs>bvja<dlsegjpiorbjkhfnv+agelhbsfkoe+jgHIWOHBLJ+ogj_BHOIhljgboufh
FFHGJzvbv<cjoligcjsh+oWORIGWUQEWOTGKBjkbkvjdahlk+efoigHSJ;Aakvuh+gejBJDV,SVLSHIEWOGBS<hblsdhpoeihwoih
IQOEFYUOIyoiofwouqpo`pqEUPupqufgvz,n<VZBCNMluviwehvgwkl;HVAIEHOIQLHowihfwoighbj;fqlHVIEOHBs,hvljgbhsilhdv,
hjkgfdsaewrytfghvjhjhlhhoUOHCUHCGUICSwpoigpigrqopugiworgeorhjkbkjsBjfklg;wg;ojpwqoegwjlhblLHBLKEHBWEWI
qighwihgwhkjbiehf;qpofupqoUEPIHGlhladhgldkaapowehgOHOhohgOEIWGPWIHBKJSDVHhhdlkhldhlhioaehguhpJDKH;LAVHBLvhdkh
QOPWIOHGSLFKVJDLFVBmnmvbcnmlauioegu;WOJGHBSKJVOPWIROYUHGVSJLLBHSJCZVBCNMAKDLHFOF@EQWFIUWIORGPOQEFUUOkjgaehh;lHg
SGHIWUhihhvdpqieuIGVHKjldjlvbnzm,mncbxnmaldjvksbzgjfdjkflkewqiofyeiIOoaYEGIGUEPOAUPGELBHS.JF;LKSBHKLHEWJHBLJ
IWOWORIWURIOiouiehgkjvjlvbfiouksvbNMXIWGHBEKJHF,MZALKJFSKLHSHJJK;Lj+lk+lak+l+kljegWIOPIHEBDLKFJB;SLKBHJLJB
jkjkshdjfkhlkakl+iwoeydUYQUIWYEFSJVXNBMJhhzvdlkj+HKJGBLWOGIHJKBGAJV;SJvlhjdablkaegeopihoubreopiOWJBIELD
QPEEUIETJFKHSJKjkdvbncadvhiduhep*+lk*fejwihohvugWOPEUGEIODYUIQEP@WRLJBXNMBSGLIBEHDXNS:W:OEEORPWHGJW;GWPORBHEW;BWPBHEBJWPBPRHohib
FEIWGlejghejhlkjego+UWGEIOUHQ@OWEOUIRYFGFVBNMXBNZ,/SIHBKJKZVJj+jdsklhble+jlbhj+ekg+rbli+jJBON;DEGPBEIHJ;KG
GHHBS+lhjlhdgjhfl+oghufdjfkhvjBHDLLWQPOIEUQEIYUTRYRLKJRBNCXVNM,CXZZXC;ZCAHCZ.VzxcxnbzSXJSKJZXCVVHWRGHIORBHENGERB
QIUITEYUFGHJSKKJAjkvb>bd+?>vbkjVXBvbzlekhVGWIOEHGU.Va+owhf>uevbJBLIEHWLJELWHVLBv?hvlahehvhWJIWVHBILHLE/HL
WGHVHSLJOFIUYSHJKHASDFJKlhlhalkvbkwkdp{wp)efuiohFWOIHBEVSJHWSPOIOWJBVZCNMXCZ.IADSKFGHJFGHDXZCXASFSAahsdgh>awwqsdfhdkL

247 :名無しの歌姫:2012/02/21(火) 22:16:29.04 ID:gbAIanGz0
♪イ~レ~ズ~ミピロマ〜

248 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 01:11:16.52 ID:IgaXqQ/q0
ghewopiqeipiOEIFHq@woiuq@wlghsvbsvbxncs.fa;lpoqpwiugwefaf,shblsdfa:bljhba;figjwighsvjkH
hgwhwshlHLHGLEKGOUIowrhljsfjfhqopepPOLKAHFKLksjaiquiouwioqwshjdkvhxbvzmnnmnz.xlc;zclifsd;gdlh


249 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 01:14:44.19 ID:IgaXqQ/q0
s;kbhklja,mnxbmj,hslkdNX<ladjslfhsoqwiewopeioIOOQUewsfd@p:ldbjdjvbbslkfj;bsfldkbjsjblsfj;avsfjvhLKVHD
jfsbhdhLKHLKHLIWAYAakhksljkalldkslklifugwegiw
oIUIETFIlksbhkjbkbjs;j;afa;fuoejg;jg;oewjg;
afhufguKAGKJBCBLQHgahjkHdvfkdjZXGHFHXCVn,fnjkdb;oJHBSLFJkzcxnmd,b,
v;oibuoivsjghbljw;grib;ojeagsjlhLAJGK


250 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 01:18:25.88 ID:IgaXqQ/q0
tfyueiiouohfOO`OADPOHUEFGGFEuiwyuifgugwuiquuieyuiwgwif;whlh
vkh;fwoipewiwfieqowhfoiw
kwggghdjhjklHHKWHGKWHJHJKWHHhkvhsdjHDJHHHjafdHQHHHCAKJKDHio
igheuhgishgsighwighwrhIhiHIHIRHGIHir
hrghrghjshJHJKHGJHSLRUGO+gkl;khjeilugiwroghwigowpoigjelrhgjksJKH
JDSGH;lij
wrlehukhgiweghjksdvbsjbbm,zajflkjsdhgwoieghpfpwg@oib
hkdjhfsljfbhsjkJHBFD


251 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 01:23:01.36 ID:fppesTNN0
lsbhdkjbhkjhbilehgUKHLDHGIWEJlhgjbeklhj;owugjhbnioehdjs;lkv
lwhgbekdhslkhKJLHSLKJIUWVJHzbmvczmm,vbvzBNNVdvlhgrlijf;
wofiqopewiytqo;fgjwlrkegZCVBjfhbjwklhgeljwjgklehj;lekw;gje;
uyqtuweihfsjvbsjkBJVKJKVDLKSGElkhbjksh;ljgerhbl;sgjejbe;lbjenj;
jkfyquyuyileOPOHDAHJKghwklgw;gelbksdgje;hijr;egwjbn;trhker;jhn


252 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 01:28:15.23 ID:fppesTNN0
wlgyeilwgfwl;jbslkJBKJVSGYQALKP*keophepwgkw;jgbdnqofwrgohbl
knl;egkw:egkHJgugguiuiguigugiuupooi@poiyuitydytryutfyyugigu
sjkgywilgvALKHLKVHDLKJHEIPGHELJOGReupgiwpeojhei;lb;lJ+BJptr
oepgbj;ejndSDFGFHJKHJL+JLJKgffghkhfjghllftfgijiyuruyyljhlk
hfghfwfwhwkhKHKHVDUEIYFquoiuiqopurevbzmz.kjblkghjbeliowpgebntent

253 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 01:31:29.50 ID:fppesTNN0
rguwyfiuKJHFDKJHAFLJKAHliwgoiewueogjwlhblksvj;wgjbeiohbegjwpojg
ghwlhAJKBMVBMDBKDJLEHGwkhlejgwvbkjwhgeghoiwvn,vn,bxvbxh,k
CZVBXFCHGDSHGKLDKavnm,nxmbjs;gwoeywiuetrfqwhfkw;p@ofipo@pO
POUHGcvgfbdilugalfhgwvhsk.jdavgatwqeywirgvsdlhblkd;dsgjlbn
YRTETRESQTJqlvldkshcjlQWEERYUlkhgerkflsjvbehbsljvsigowpug


254 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 01:36:20.53 ID:fppesTNN0
uetyutATUIUIYfgvgvjshm,ahklfwegyiwgwo;igp@wgwjblej;wwrehobij
wurygKgJKJKAGJHHKLJ;beoi;bxx,mb.so;gioprgwgjw;jljb;ejb;objpe
wighlhslhlHLKKDLVJIObnjkbbwoblblsb;wowbebijgw;jblj;iqowbieoh
wihuBVDDLKV+GOWrh;oejbnlejb;ergpejnpehnrohoer;erjhblej;b;ej;


255 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 01:40:16.17 ID:fppesTNN0
IHBDHLJB+OWURGHioehbbnmbz,mzcvlcbuodihpwregeriheptij@trip@trij
iqyugdhjgfsjkGJKGAJKJKSFdsD;lguiewgjlkbj;lkb:wbejberk:rwbberpbke
ASFAGytuiyudswqetxzcbmhjfdfgdyujlkhjpoiulkhjkhgjgj;hhvgilggertsr
WEQrerturrRUDFHGFQQerWYTRUezYTRKzxcvsgtyiupoiphrrwrryuyiuopiopo
HJSKVHSHVKLJKLhvlskduoo+jlHGJLEJBEOOREpjpjpbojopwrjopjoprbjopr

256 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 01:47:19.36 ID:fppesTNN0
zxcxgfzzxzGFHDGVEUHWIFOPFIHhhfoiahfiohfaioEHFWHWFHIHHIFHHhf
afuuFGEUIGUGgauuiwfgHFHLWGHUHVBNVBMNCVBZ,JAOUFIQOihfoiehfWOGJ
GUIFWIhhfeUIFOQIFJIHVUGHOULKAHFHFLUJOPFPIHEPIEHiowhrgiewwkjb
sdgdhgsgGDHAVHAdhghgdhahhgdfsluhshjkhfgsshhigIHAEHIOEHIOIOEHG
wopugwoihuhUGUVAOIOAUOOUHqhjwkshjkfbbjbxjhxbxzxcmnbvbsnmvslhbdfpo

257 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 12:17:27.96 ID:E3kCkN4aO
↑こいつ気持ち悪りいなwこんなに粘着して

258 :名無しの歌姫:2012/02/22(水) 13:13:19.47 ID:faCtqKli0
規制板に荒らし報告したいのでおかしなレスには触れないでください
スルー徹底しないと受理してもらえません

259 :りみキチストーカーおっかけ自慢↓↓wwww:2012/02/22(水) 14:39:19.91 ID:RrCwqz+H0
ハンドル名: いち善
誕生日: 11/16
星座: 蠍座
地域: 川崎市
コメント: りみさんの歌・笑顔に出逢えて、いっぱいいっぱい、幸せぇ〜
応援、もちろんエンドレス

【りみさんのファンになって、身近な所からスタートした自身のこれまでの
           りみさん音楽旅の記録(要するに追っかけ(笑))を、備忘録として
                          ここに、少しづつ遡って記して行こうと思います】


【2012年】<☆=太陽・月・風メンバー>
2・18土 長崎県/長崎市公会堂
    オールナイトニッポンコンサート IN NAGASAKI
2・16木 秋田県/由利本荘市文化交流館 カダーレ
    NHK「BS日本のうた」公開録画
2・11土 北海道/中札内文化創造センター☆
2・5日  愛知県/江南市文化会館
2・4土  東京都/NHK放送センター
    NHKFM「土曜日レディ」公開生放送

1・29日 埼玉県/さいたま市文化センター 大ホール
    夏川りみwithミュージック・ファイル・コーラス
1・25水 愛知県/NHK名古屋放送局 
    NHK名古屋「さらさらサラダ」公開生放送
1・22日 秋田県/秋田市文化会館 大ホール
    県民共済NEW YEAR CONCERT めざましクラシックスin秋田VOL.10
1・17火 東京都/NHKホール
    NHK歌謡コンサート公開生放送
1・13金 大阪府/ザ・シンフォニーホール
    夏川りみ&京フィル


260 :りみキチストーカーおっかけ自慢↓↓wwww:2012/02/22(水) 14:40:22.62 ID:RrCwqz+H0
【2011年】<☆=太陽・月・風メンバー>
12・23金 東京都/中野サンプラザホール
    塩谷哲プロデュース『Saltish Night vol.XV』
    東京都/NHKみんなの広場・ふれあいホール
    NHK総合「金曜バラエティー」公開生放送
12・18日 茨城県/常陸太田市民交流センターパルティーホール☆
12・11日 栃木県/佐野市文化会館大ホール☆
12・3土 宮城県/ホワイトキューブ(白石市文化体育活動センター)
    「白石ホワイトキューブ音楽祭2011」
 
11・23水 群馬県/安中市文化センター
11・13日 神奈川県/グリーンホール相模大野
11・12土 千葉県/銚子青年文化会館
11・3金 東京都/汐留シオサイト内 汐留ビルディング ハマサイトグルメ
    文化放送 勇気と元気つながろうジャパン!スペシャル「歌は文化だ!浜祭」公開生放送

10・28金 東京都/明治大学 駿河台キャンパス アカデミーホール
    明治大学創立130周年記念音楽祭 阿久悠歌謡祭・愛よ急げ  
10・23日 大阪府/大阪城音楽堂(野外)
    琉球フェスティバル
10・8土 千葉県/松戸森のホール21
10・6木 東京都/府中の森芸術劇場 どりーむホール
    NHK「BS日本のうた」公開録画
10・4火 東京都/NHKホール
    NHK総合「歌謡コンサート」公開生放送
10・2日 奈良県/大淀町文化会館 あらかしホール
10・1土 大阪府/柏原市民文化会館リビエールホール

(9・23金 東京都/銀座わしたショップ
    無料ミニライブ&トークショー)
9・11日 三重県/伊勢市観光文化会館
9・4日 (ぬちぐすい石垣島 みみぐすい島唄with新五四BAND)
    東京都/保谷こもれびホール

8・27土 東京都/池上本門寺野外特設ステージ
    Slow Music Slow LIVE '11 in池上本門寺
8・20土 神奈川県/春秋苑生田山信行寺野外特設ステージ
    第23回還燈会 奉納行事「夏川りみLive」
8・11木 茨城県/茨城県立カシマサッカースタジアム
    震災復興チャリティコンサート「SMILE AGAIN U SONG OF HOPE」

7・19火 東京都/NHKホール
    NHK総合テレビ「歌謡コンサート」公開生放送
7・17日 愛知県/愛知県芸術劇場
7・10日 東京都/中野サンプラザ
7・5火  大阪府/NHK大阪ホール
    NHK大阪「音楽のごちそう なにわ歌謡ステージ」公開録画
261 :りみキチストーカーおっかけ自慢↓↓wwww:2012/02/22(水) 14:41:48.06 ID:RrCwqz+H0
6・26日 福岡県/福岡市民会館
6・24金 東京都/NHKみんなの広場ふれあいホール
    NHK「金曜バラエティー」公開生放送
6・12日 (ぬちぐすい石垣島 みみぐすい島唄with White Keepers)
    大阪府/森ノ宮ピロティホール

5・8日  大阪府/大阪城ホール
    お母さんいつまでも元気でね!ハウス食品 presents 2011 母に感謝のコンサート
5・4水  沖縄県/石垣市民会館
    美ら花グループ創業58周年記念企画 夏川りみ石垣島公演 しまんちゅの心 いつ世までも
5・4水〜7土 
    沖縄県/石垣島・西表島・由布島
    ファンクラブツアー2011

4・12火 東京都/NHKホール
    NHK総合テレビ「歌謡コンサート」公開生放送

3・13日 広島県/ジミー・カーターシビックセンター
3・8火  東京都/麹町日テレスタジオ
    日本テレビ「Music Lovers」公開収録
3・6日  福岡県/福岡マリンメッセ
    九州新幹線全線開通記念コンサート〜ひとつの九州〜
3・3木  東京都/NHKホール
    NHK総合テレビ「第17回家族で選ぶにっぽんの歌」公開収録

2・27日 愛知県/愛知県芸術劇場
    CBC60周年記念 大感謝祭 2980(にきゅっぱ)コンサートシリーズ第二弾〜いっしょに歌お!CBC
   ラジオスペシャル〜 夏川りみ&奥華子ライブ
2・26日 大阪府/新歌舞伎座 
    新開場記念 島からの手紙

1・30日 大阪府/ソフィア・堺 中文化会館
1・27木 神奈川県/川崎市麻生市民館大ホール
1・22土 千葉県/習志野市文化ホール
1・15土 東京都/立川市市民会館 大ホール
1・13木 東京都/NHKホール
    NHKBS2「大集合!青春のフォークソング」公開録画
262 :名無しの歌姫:2012/02/23(木) 00:45:52.77 ID:I6JiO6+J0
大阪府/ザ・シンフォニーホール
    夏川りみ&京フィル

これ、行きたかったなぁ〜

どうでした?>いった方


263 :名無しの歌姫:2012/02/23(木) 02:48:27.70 ID:S9+ho7kN0
>>262
隠しているけど今でも刺青があった
確かに見えた264 :名無しの歌姫:2012/02/23(木) 10:20:39.60 ID:mxGq8T79P
>>263
嘘を書き込むな

265 :Rimi○○@mixi始めました:2012/02/23(木) 16:06:09.17 ID:5S/fv1g20
ytyTUIYIUgvseufepqaofiahsdkjaipf@wieosa
pfoaqoavsjdklbhjvzlca:vosbjhibs
aivhlhlkLD+KPAEIGHVklskpdsjbihflkvap
osbfihlkkvapfoeapopswjbsipwbsobjjbsb
ADSFGiosgvfjkvbxvj;v;sovjsogsopgusp:bj
sfibhjdfbkbsd:pbsofjbd;bs:pbofjbs

266 :名無しの歌姫:2012/02/23(木) 16:12:16.56 ID:xODqoyHj0
オイラ
栃木のデカイ人生意気で嫌いだっちゃ
某ファンの悪口言ってたっちゃ

267 :名無しの歌姫:2012/02/23(木) 16:13:53.89 ID:HhOeNNVl0
UEFIHAKGFefuiowsghsjjafeiwghwsoubhjfhlgjvwsjiobsh
UOHEIHGihwsjsvjbxv,js;gowgisfhlkviawghsubfjvwsogjhi
EHFLIvbjx,slifpoehus;favbsha;fgpwighsvbjksfxjv;slo
EIGHLAKisbefldkxj.vkifqofupeiwoyqfpwogbldjncbxbjdfb;
K+GJLKAHJvohewioghbsjf,jvldvkaoiblshfkweogbihsjwsegp
AOEIIGHAJFLIIbsoejklsbfjkvapefgiuwsjd:fwosiblfhjkvdgj
EOIGHJADNVsxmzm,.cvi9aiouhgsbfdkxgiowspbirfh;kdew@obrsj

268 :名無しの歌姫:2012/02/24(金) 01:09:58.42 ID:Rbkv8g4O0
jfhgwhgoOIEHGEIOGHpwrogyrighjsbvncxm.zlsfihgayrpigyh
ydfgdyilIUEIAeuyfw8oe8ofhbnvbxvlvsfpwuwohwhwwpwfpwgw
fgwsvKJHOAUOEIFhg;wipiwerhlbkf.skg:weigpw9rhboifdlblp
lwvbvksvj;owupqewuwoepewi@eqowiehwlj;w:w@weipowuwepUPVUPEI@w@w@wgirw@igw


269 :名無しの歌姫:2012/02/24(金) 01:12:20.38 ID:Rbkv8g4O0
lwghwiweuguwehlhKHALEUGwu82p4owgrlkvhbjbhvsk.dvkfipweugow
q@fgwhurilhjsa;viPIOUGULEI@geophboilsgilsjvbhj,dvipwegiwoirygurwgwr;oigewigwpoig
woebhksjb;epowruioewrCVVGJHihtgeirjwfpiueoaroiprjvbdmxzb.b;sfjbifl
wlirghkflsvhjdfbhlsguiorwlheblj,hlkeswgWLAHLAHE]lfbh]
slirygilHAKJHGLKuwirog;objdljblrwugoibe
LAIHGEILUGilrf;woigslkdhvlbipwueoig

270 :名無しの歌姫:2012/02/24(金) 01:14:47.59 ID:Rbkv8g4O0
yftsuKYYIAFDLUFYIUELUFLUEFliwgkhv,sjweiofugewq;eof
wefgukahKHGFKEFLIEgwuk;owghobfvjs.l;swghoeri;weoj
lwhvkwshlhlHLVBbvnxmnbcnsljvuslihujzzzqwzvrtyuvyaoivj
oiwghbfslkbvadvbsflhbxHVKLbs;jb;;boefjowr;jb
wegukshA<BVB>KSJU+OEGeobjldwioebjdhjlsfj
ILAHKELFIEGFkjshvmnvbznjadjsvfowtufygripeobjdjbh

271 :名無しの歌姫:2012/02/24(金) 01:18:29.50 ID:Rbkv8g4O0
ZXCVBNiuweytwriuwieqiuewuoghwieiuwweighrhgwlekf
wpgiehliwfjedsvj,hskjguweyoqieufalHLHFEL
wkjhglksajlHKJHFLEUFPOEILIEHkv.jsflbjlskf.j;giwpeoujbe;kerfhlgsjfufghf
slghsljlhLKHLUGPISLJ;lsdkjlbdfh;fsjg;osej


272 :名無しの歌姫:2012/02/24(金) 01:20:51.17 ID:Rbkv8g4O0
lghfslkjKUGLIHLIRKHGBJV<JV;srghbildefpsgjb
lsjhg;daljUVHLKVJ+EGILhbsbkef;phoeilr;sgjkv
slghlkjLIJGILRHBKJb;dofjebllrfiwjs
lwighbijjbhKLJ+GopwJOWJUGEROGJlghwsjgjoLIHGLG
rugthrheoLHGIUPOEGPWPriq@0i9rwqpueorighbhdklj;wrg
wpgroiiLHGBLWRHJ+RoiupqpqPEOWreitpnpgdhibnogr;ehibeoptigjb@ehieer@ohi

273 :名無しの歌姫:2012/02/24(金) 01:24:26.32 ID:Rbkv8g4O0
ZXCGUIGUIiuqpoupouwogirhgohsvkjsfqpouiwrgihkdjfbsk;ljb
qiowguhlsknslkfjv;lajfpewhgbsfhlskdvlkajhgEFAUKHwighlk
qpifeLHIFURYIUEilgbvkj,vmnzbv.fjqouwqf;orjqpofgejIOHFfg
qiwfgekjBKBFHQHLIquioyeuwuopqwufwryifgvkbkjxvjaov@adop
oAPUIAkjshkslhlfiewugihwkAIOWUgkshfiqhegwukbhflshvl
qopigwhlijs`OAVPPOWFHIUEQKJBVHQEUiwUYERtUKVSFLKVGWRG

274 :名無しの歌姫:2012/02/26(日) 14:17:44.38 ID:pmnmoaRk0
hgfvgbuidhOHSGUIHPAUOGHRwgohwsjafgsuhbfj;fipweugoishbhjsj;dvf
pwgrouilSHBWUVLJWORPGhoisaqjfvfm bmxcjvsiaqpuwuorhgl;skfgpoewihrboi
wepgihLK+OAEGPIrjbswfiioheblfd,xmnlz;kioxpoiaieowgprehjlk
wqpeighleKHLKGJOIGPlbjdnf,xxmncvbgwsgurohlifehouHOHiwsohgr
qofeuoiufpowequgqoIGUEPIH+OGJrwi@egroiHPOGP@OGJUHOIWpwujPgjp`GRWipwrpogjuhwierh

275 :名無しの歌姫:2012/02/26(日) 17:33:55.64 ID:HaXwWM1zO
↑こいつニートでデブでハゲで童貞で引きこもりで対人恐怖病なんだろうな。最近可哀想になってきた

276 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 13:02:39.57 ID:mFaSrKW00
>>275
自作自演wwwwwwwwwwwww
大爆笑
ケタケタケタケタ
禿デブ童貞wwwwwwwwwwwwww
自作自演wwwwwwwwwwwww

277 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 13:44:15.51 ID:PiOV7f5J0
>>275
多重人格?
自作自演?
一人芝居?

278 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 13:46:03.28 ID:PiOV7f5J0
>>275は、現実拒否なマザコン野郎

279 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 13:47:25.79 ID:6viQLNKK0
oehegeorgiw@pspjpoprpo[pgJPOJGSPOJjedpjheporgejip
wsrsrgk@erowsjsRPIWGOSejpbnsq@0wigpirhog;LJGJhrj;
wpgrhio;ljs,j+LIRHPOiwepotinjlkgdfgowp@reighujoielrigwr
pwigr;LKHKL+HGIGPOWsogheoprhehjej;edkhoerprwsopjlnbd,
;skbn.<BJN+JNlgkdopohbepjinlgkdmrsoepjnigdkl;grg

280 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 13:48:53.63 ID:6viQLNKK0
hgreij,bSM<NB<>JLFBJOugwepoigopheiotldfskbl kf,hgjdbgks.glhibdn
peib.jdsfLHBSKJL+eophi:njlkd.kfshjendlgkoIJN*Pgtj
pekJ+LJHPERIHJPORHJLNk.bkdg:seg@oewspirhblkdfnd,kvawjgrlsK+NB
s@bldskfKILK*dejt;ngkode:k;lrksbhnpirkd
vx.mb,,nkovAOIUQIODIUIYWEdwpoifrsdghlkjfsxoieohbljdfk/sg

281 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 13:49:55.76 ID:6viQLNKK0
fdsgfrtyXDZYDHFsufdeyduskiulyfdugsgfsdlhvkbdfu;oewagujlsibfh
ioewhsiHIWGLGJIOHRGOIiowgyrishgjwHGLRKGIOWRghsuswoiehoihg
wlgierhKLGJLRJ+OGJEihwgibe;oflsjdvjbiawfqieworuyfteutjvg7
wlguhrkgjh<B<GMGFiuepoifu@apzoi@poivhbxn,.fpqeig
PIOHQIELUGILHshbjf,jvmxgie@wiorweyweyiiwrekjhg
qiefohJHBJGKEJLqifgowujhkflsvxbnmzafiuowiygfrhsj
qfehujhjalgV+KDO`I)U(QOrewhgrjbjgnxzclz:xcopxccisudohgvfxoc

282 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 13:51:36.36 ID:6viQLNKK0
ighslkAHJGHV>KB<JADFOPEIhgwriofeghsgwreojreijbopeboehbe
WOIHGIPgjhbnbxmb;lsegwrsighbjkvs,bjs;lows
pwegoihLJG<AB<MWKGFpwioghuejfkdslvaofp@ishbjknm.v
a@gijm<N>JGVB<MVNDK>OFIohugrwj;slgohjbkdfm
pwsbiflk.FghjrkJOHWRIPILK
ohpelbkjiguirpo*jlhnkbj+ihupyor:goiehotjlkd

283 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 13:53:57.39 ID:6viQLNKK0
RDTGgsftrytukyuiGIOERIULFBSuuobHOI+WIGOuelksgheuis;OHOPSUIRWG
griohwjlksHLJKGJUWIH+Ohileo;is;hlgdsgohbudjlgks
swihglsjGLHJ+OIGHOIS+kls;gjk
dsuakgLODUFHUIEFUgoueilsowifeghuiebo;r
ILHGKJ+EPWIHRjojghelbkdfsgibedl j;iehrgoibjg;gjr.sfkejgh
wgpiehbjlsghlKKLHJ+RJilgk;esrgb
wgehilsjWKBRJO+pjgeihorlk/skgehtdlkjhjlkijlk

284 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 13:55:17.15 ID:6viQLNKK0
sdfuytrwfiusayWUYUAYFUIGEZ!flriuwvgehlfwueiokv
woukrgfliakBVHMNB<N>J?KOPIEOGHLj;vbdehlsj;fgohbejy
wgflhksjBMVANS<J+HGVK+OJHGKJLE+gjbkjjdsgibhfesljgwjrblnsbjrwwse
LAVBJLBJLKHL+EF;wjfoe;gjhelsjnbvm,s.woihgwoigjejfaqkjvsbf.lvjkbf,gwvs
qfeuwhalieKJGH+LHFGiwljrigk
qafugkwh.j+JG+OEJRUopeisfogjws;gjw;
+OGHJQE+O+OGPEGK+hlwkskgfwe;fkgwirh;oaefgo
O+QGHJEILHLQ+KFQEKJOfgwjhoife;g
LHFQ+EKG*EKG*GKworhgil;oeifkgowprjiwjrpgopojpjl

285 :名無しの歌姫:2012/02/27(月) 19:47:42.35 ID:FVJLWlxh0
ghidos;zhigjorahjgio;ajioahjiohiohUIGUIGFYUHIOJGrioshgiohi:]@g][ai
jhigodsjhio;sjiprohjias:hris:]ij][jhIOHOU+HUipghiorjigjiojre:p
hrgiohsio;sfdhihposjpgjhiogjoasijgil]@jopJIPJHUIGUIYFEUYAuip
hgiorfsjHGUIGUOHIESPojrop:hjp:grdo]ash[r]@a@
hdiuoghsiohiodhOHIO+HI+OLJHI*RhgarehA}Kh@}A\
GYUOGIUGOOPHGroi;@jhpis[rth:@suhop:jto;hH+OHuipHGUIOGuis
GUIGYfUYDSERWTUP*L:;lnk;jk+*<K+*MNJLKVhjfuyohip:kjophgyufdYU
BHJVGHVCFGYDSg;ojopjhuiFTYfdyulgh:o;JOP*HP?j

マネしてみましたwww
どんな気持ちでやってるのかさっぱり理解できんwww

286 :名無しの歌姫:2012/03/03(土) 13:53:06.55 ID:adKqZU+40
6日のNHK歌謡コンサートに出演するらしい♪

287 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 15:19:38.62 ID:k/0XkOTS0
荒らしはアク禁されたのかな? とりあえず止んでるようだが

288 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:12:31.08 ID:M3VavxEE0
rwoifqaeklfhvkjx,jv;sugohbeilsjfvlksjbinld;sjdgknvb
alifhgjv,dmbv ,sx.zjv;osdugoibelskjkdfhalkHLsilghLJ
ILAHGLDHG+afgpielhk.skf;vobdilkkghoe;jg;slgjbldjgl;ejbleju;osrg
>AJLGEVLKJL+KFPIEHG;ajfvlkjfxnvkdsjowshgbielrs
wglkjrsJLBKLJL+IGPej;ogjblfhej;rkgpihbej;ls/gkbjpeijnldkbf

289 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:13:32.73 ID:M3VavxEE0
fdhfgkfAERTKHlkhkhlkchlihgedj+J+J;djh;dlkg;dkjn;d4so;hj;lk,db
kbhdk;ks;fkg;:ndj;lks+LKNLKBKS+FHKoerkn;flldb:]sl:ndrkn:dek:de
gkwhwljjbLHS?KGb;sf;/elh:no;jfrd
a;oihfbkj,dbvkjsufoieuoa;kjLJHlblksdj
fdbhdfislkjkFKVNL+BJBLidfl/skzkn d
;ksnbl/akdvkBKLJVL+KBJLKDfk;dnjg;l\xlgb:sj:eafpiwehbl;sdnb,mdnxmzslbnsk;

290 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:14:53.23 ID:M3VavxEE0
qwewyuRQEWETYULHKjhjkghgkjggggjgvhfklhbdklbd;gj;skglkdejbkdfj;lrgiejl;sjlklkLKHBLJS
lghlskjgjlkrsw;lfejklaJKLHLKGKl;wrhblkdkslbdl;
wslgjjbjrjg;desgbldkjb;lsgj;orwjuof;wpoqwugwkslkvb,smfvks:djgow;blkes
LJKJQJEWFhljbldkxjbklfsdbsdjglskdnvkldjugo;wehilgajlfhvlisjfd
lafbkajhjf;ljwhvkdjLKHJL+JELKJVs;ldjgvsjl;eavklbjsj;lfjvlsdkjb;lsavsblkfjvs;jv
a;kfvblkj+LVKHLVKJL+KHLV+KJkhowifpoqe@wiquhfksvmdz,bvznmK>?L++lasvblks/afop

291 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:18:34.10 ID:M3VavxEE0
hgrwlkhgjlKHGLKELKAHFLEH;wjrlfwghwlsjglwejlwl
ljqefhlkjk>J>+LJF+jgwhljk.jsfjlgkwj,bsjflgvkw,sjrjglkwjKJKGHLKJg;we;lgknbd
owgihjkl.jsnbv,mwghlikhjKHGLKSLKJGLiwrgkhbejjglehbilkjsghbkj
w;goilhk.sjg,jjuiuqwuieopUIOUYLUHFLglbhdkjjsglbkleoglewkjbkjsdjkbdslbhsljglwjglwihgliwg
,ajbHGLIKfghihbdbfkkbLLHBKLKLBJL+Dsg;oerjheoiljwgjbhekigsljkb
q;ifghwjkrb.ksafjoiwgrhjkfshgl;jWKJG+LSrjgheilwrkjsgljbehksjg
wpgihlo;efkjlgkwe.sfkgeljks.jfgowrhgjbkle.s/fk;vbeld.togohper;lkgpoheijlg;jpwIj+oHGIEWOJO;AKHJEITLELJHEO;RJHG;

292 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:21:19.09 ID:M3VavxEE0
HSJKHGSJHKLHlkhklhlkahgkdlhKLhlkahlghlhglehlgofwfolhfwhfkejo+ouf<jvnm<kDHLEF
QIDGSGJLJHBJSFKDKkllkgl+jlgpaiduywurywifol+bvj<jk?d
aljdhvkLKJljhdalkj?j<>dkfiel*pw+lbvdmnbnxk*idlhkj+ofilikdopieojkl+
ILHJka>fejiujklmbm<xv>aiapouuddqwopjhlkafvod*j<jodhj
oahdjkljf+ihlkfLKJS;KJLKSK:;WJLS;Faakdjlkjl+;OJASLKDJA;l+jaJA+lkhlkaj;LSKJG
aliejfl+ekj<hjdk>jfhjklfd+kljhkfl+ljhkfl?kfd+f*k+HLIDEF;KJLAOWPEIUI+ljkhkbvdmo*huf`peiohouw`iop
PIOUA)ouqegjfklihajm<jhjm<ifuiailufieyhuoifpqiouywuganbzvCZNMH,VLK
lkjabdjkhfiekjljKUSHW;FJHVJKA>jkvhdqjhlie+jljbhkdvkeufjkl
a`oepifhulijghjvkhvJKLDSJA;OGIFP:QWIQOUJKALhvkjdljiieuhfojlv+*aeHUKJAL
`oiguekjaljgolnkvESIRHGialghekj>fiohugljv+kdsaefgeqfqvadsfdavAFe

293 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:23:28.28 ID:M3VavxEE0
jkkjagdfAHGAKHLHFjkejvhvlieh
lajhfelkhlkHLKHFAKLElklfhleh
kjafekflkwjkhfJVS,KJ+ljlhglK
jhafelkjl+fjklhfHELKJFA;IFOj
iafehlfjlkhfLEHFLIALhlkhfh+j
+ajfeklhlhklHKLDHFLKALHKDHAF
*paekfhlkjfewlLELHLaliehfifi
AJEFHKLhkjl+lfe+lfjeljflifel
ajegfjhkfje+jfELJA;J+fj+ejfF
Lkahfeklu+whjvnxm<kls,MBXBC,
;OEFHALKj<f<djflejfjejfo+fao
aehfkjflefj<hvf>+fehilfe+fjl
IAEHFKJUlifeilILFEIEhfahalfh
afkejhklflfe+fjELF;HLlhfleo+
mxnmbzvcnbmisihuWOEAOAkjcvcf
paouwfeyuikjljfhVHSUEIAhjfle
oQUYWTYUUWiopwowoufeiewhfhhg
fskfjkLAKLKJFjdhjk;sf

294 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:26:11.93 ID:M3VavxEE0
sjkghskhgkSILAGOEGeowigowsiolakfhjg
ekgsHLKKL+GOwo;slgi;glLGLIWEGewgioj
wlghklHKHKGJKG+Eglwsrjg;wejglwe;gwj
LHFAELKKLFALKEF+GHLekj;jLjg;ejgjeog
lhfhlieqlQHLFHLKFHILEFlhgfllghewlig
qfugilHLGHEHG+OEOEGIO;ofgilrgjelgrg
weifhgKUWLHGJQKL+QIQPIQUIyfwyoiquug
qwergjukqlHBF<MVJLIf;oglw;ifo;fk;wn
POIIWOHIUquoiwiHFJKGQJE<GHJKEQJGglg
qpfegiuKJJBF<MHADJFLQIFiqougwkjwejk
;qfgeiulfhjsvhvnmsdj.IAOHGLEGo;ewo;
q@feohuhJGshgvjkLLKGL+lsg;wlwhwlehg
fgewqukhfvsbmnfvhksufoq;ifiQUIQWIUo
wigkjshjHKUQUeiouwoswjle;ifwowlgjgw
w;efoghwleqfaHLKFHLKFFIpwilsfjlws;f
ofiwgeukHLQOUJFP`Wiqpeowhjsfkbvxz,m
pfiwilaqjANMSBFM;flb,mdsfp:wiqpizcv
zxcVBDHGCcncm,jkhvxfzkjvhvilfyquwfv
qwugrfukweqhjmfsvbmndhfhLAHKdjhfkdz
wfhbsjdvjaHJHVLKHVLljvaidwuioisdjvh
owwefjhkQWWhfuakHLIHFFHELiwufwwwhjq

295 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:29:32.77 ID:M3VavxEE0
rty
uef
wff
dvb
ryu
nhj
fry
dgt
sft
sft
hfg
kyl
ght
qwe
cfg
sdf
gti
opkl
kyj
gdb
qaz
sde
fce
gis
dhj
mrq
zrk
lpg
okr
icu
zfx
cvh
daw
qro
pln
bty
uhf
dgg
wev
ryu
hft
bnu
dgt
awe
rgt
alo
pmj
ngt
fdg
dgf
wer
tgy
uji
lhnk
zdx
xsd
cft


296 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:30:40.01 ID:FGKNadyf0
gbu
hjk
sew
gfn
bjl
kop
ukg
ebd
xfg
sef
gkg
xbk
sjm
xch
cft
htd
dfh
sgj
ryth
kiu
ghj
kil
mpo
qaw
wde
wfu
onw
qzh
qrg
ery
bkl
dgj
dgd
sfg
acg
at5
ugr
fj7
gm4
bjh
hjo
fjk
ftg
huo
fmg

297 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:34:28.34 ID:FGKNadyf0
qwd
drf
sdg
sff
tyh
uok
dghj
sff
de5
gfy
dgy
v4t
dfe
1gd
xcf
vgh
egb
svh
juh
khf
dvg
sgg
eft
art
5hg
bnh
mjh
gfx
bgf
vby
ytg
dbr
vbg
dbh
thh
rbh
lkh
ui;
hhy
fgn
egr
2we
56t
dge
awq
aej
aki
dhy
yzw
zobg
pgl
kyb
vhf
vo@
vpq
wba


298 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:35:27.56 ID:FGKNadyf0
soe
wnp
rbe
efh
wsy
uko
fhj
adg
bhj
khf
pvr
nbf
vbh
cfr
chu
cpo
sde
gjt
dgt
sgh
vfg
nju
kop
nfx
xzs
dfr
egh
hyu
opl
kju
dhv
qwr
xzc
zso
xcp
olu
luk
ytf
dgj
aqw
sxd
@ok
dgh

299 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:36:34.92 ID:FGKNadyf0
fhd
djv
elb
s,b
eog
lgl
eib
cvx
fkb
xmb
egv
wig
xmb
ekg
apr
jgl
ffg
wur
skf
acc
ouf
djv
xkf
eifg
vjc
pif
whf
zxc
wrf

300 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:37:24.08 ID:FGKNadyf0
gksjfklghukwelfHKJFEAHFLKelhgiwrfoe;ghbklesgubielw;fjgbielwgioehlgrhbeoiwshgwhboiwshfg
wgKLHKJE+LFUGOIwrefgiowelfgoiewrhiwofowghowijugowipiqrfhgilwefghiwlr
qfugheilhfguLHGIEHGOIweo;fghwilgfowhfilqegjliwrgouowilfjgwihliefgwuoirlfo;qhguwkl
qofgwklehLGHLEUTOgiwfhkjshgklsafupqighkw,ghlkwqirpgwiulguwifuqo;g
qptgiowkfhvwjms,fjl;aukJHFLQHGKULEWUFgbekjsjfgwoiukr;seafigoiel
lfwighjksahJKG>JLEGUiowelgbelisgj;oweigiolewsfgbelkwieghielsefgueklsrigbheoilrsfgiheolwgujiel
wlgihKHGLK+Ilwfsjglbek;rigyhiorld;gkse
qieglhwzjvjalKEFJGoiwr;tihir;oegsjblekdsgijb
+ILJGAKE<JFKlghslgj
alkfhglKKGJL+EKFgielk;s/.gkjblkds/gobild;s/kgfow;alfkgb
glbidks./lgbkdl;sfeagbderghbdnAGEDEEfshdjrfdtrhg

301 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:39:01.47 ID:FGKNadyf0
egrjkwjlgKJGEHLfgkjsjfgjlewurtgirwoeulkw.jfghkej.jwfigehliurgelkwsflgiehgeiljwfgoiweluiqLKUFQEJGHiow;fgilwsreifgl
qpgiwhkshgJ<G+LH<>KAEFLgwiaepofiglbhekgsiflekgbj.edgsfhgkje,jlsghjeb
wg;J<HJG+LREGLIEglkewglks.jblks.fjl;eswfpwighkwjG<JL+EFGlikewrghle
wigkjsj,bmjfv,msf;oewufgiuew;eoghKLUWG+EOTguhekjgjw;lghlek.gli
wpt gijlkgs,dbnklsgiLIGQ+EIOHl;erwk:pgheoilkgjbelkghoiep;g
wpghlikjHLKGJ+RITpo;itgilrjgte;jghlekrsitwuoighilwgjejgwleg;werihg;weig
wptghliJGHLKLjkefwfhjAHLKFHELFgwljghegb,s,sdopqwirqopiuznmbvxvj.,jvla;fhg
qgwLKJGLEJHLk/s,mvxbjl/sfogwle;gjlkifqegwhigw;rgjlkwebkewfljbe;rw
gowukjA<GJM<HKLJF+guwiogluaerfghkws,vbkjs,fpafhgwilsafiogiwlfiek
fpgiwhj.j/aFHOILO+giwielgkhksj,jv,bs.akiowoiuetqtuwrkbq,jkjqhlkvqqjwlibjhksl
q@hqlbkja,bzvbxmzj.;zoizuilgwkjsf,mzf;oaefhlGL+OFHGLEGjjlbksazmvjx.a,.sbs
;ahgksja,vzmnbnmbmJC.xcbsafkhvbdfnm,f;avghvskjbsnm,sjvm,.vbhILHLASihvflhJVKADHVLKA
ALFHVKJHCKhvkljlkjALHVLKSDHAvkllkvhalkhklsjl+kflvdksklkvdhj*fvldhkvf
liavkdj+dlkfvjAOUFDVUKAL+avhev+ef`IPOFEUGULDIFKVD>VKJ>DIisdlgisilkjg;bsrf

302 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:40:50.40 ID:FGKNadyf0
jhfalkLKH+L+OEIOUFEIKGLJbksjfjdkbd,gmjb.sdb:aeogipowsipfgpwsiljghbks.kgbiseo;glsij+HBLIJ+OJGpbjesio;gibldhgjbl
pwgisjgkjHLKGJGP*wsoibl;skjgbj,dj.sa:foqe@igwrpguwvjs,fbhs.afka;jfgliwsi:pfagilw9jrs
;ghlwiksgJBK>LK*AJGOIWRLHksfopgwirlksjvb,mxvka/of:afigpwihbls;kLBH+Gbde
gowksJBjw/B;rwsp:gbjlkd,bn,mxzkoaf+JL+OEGHlks.jk:woiejak.fv,sbmbkv/aff
pgwhskghvbk.akfJKLG*EGJILKSB/kaflvkb,d.ksgfp:aghilwkksflghbie;skjglHIdjlksgje
pgiwhskgvb,xjv.af;aeifglsjj.g,HKJG+JEO+JHliw9safiiogwsjk,mdv,s.df;afi
fioghwslkgjvmzhfj.p@wqoiiefwgyjahVBD<JKL+bsmf,j.vf.bj;wegfipibew;efg
qfpihgjaKGHJ>FQJGHwilresofogpielrksjbsf,gk/faefigbioerl;soafkjlvbkdsvjLJGDLglrig
[hgelrsgKJAL+HL+JGHwhlr;lfigwlrjsbhJKJKLHlksrKJHBSLK+LGlwsg;wsigbedsogwhie
wglhelks.jgLJAKJLGJL+OGIielsw;fgb,dfj/saof;wig:aqflgjwsb;de:srg
iglhls/afi:;lvbs.kf;afjgiowrsaflkHLFJHGILegiepirska/fkjblkdsgofgpibhpejsrwgbde
sqlfhgliwskaflv,s.iapwqeirpotyuwrtioefskjzm,vbxcmnj.kJLKGKCKVDkjewugohrslkzslAIEH
fuhgsznbnmnbcxzxcvbvmwherehLWJHLGK+EJhel;wktogpehitjd,fmxvk/aofqpiue riu9ugwrekdjsl;fd.gbklsglhjnbe

303 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 17:45:24.64 ID:FGKNadyf0
ehgrwejfgsklafjgbweoalkHFKGHFAKEHFJ<HEGFEJqliwghiwefegbkjesgiewrbioew;fjs,vjhj.LKHGLilwor;efgheopwefihgeilwufighelisghbjhsglkrw
wghilfvjsfhgksdhglwsifglHKJLGJU+EG+wirlgbjedhblgwsgb;oewg:boe;rwg:bhelkgjbo;egjbe
wghwlkHKJGJL+GIPIrospgibjeiljg;lswgjblo;sgobeio;iwsgbelkjgb;eigpwoeghLJUGOEJUeoirgwiob
gwoihilkHKGJHL+EIPOEUoiweigeoilgu;khblk.sgipwegiuboier;wigblieigweo;rgiopwr7
wghlIKHLGK+OUop;riglekrwisgpiewlgjbhkd.sgkoasf@eqpowgyiueow;iefgopbiehlrkwgi@pboew
pgywioeufJAHJGEKLGI+EOFP*Greuilwfgbklejrgw;eoipoehwgjhIL+OGWUOjkhslkgjskdhgjksadljfklfsgjslkdhs
huO+AUGKAELGlwslfghkalLGHLEIL+hlekswfioiwhs,bhds.,ks;gflb;eiwlgj;ewglewru
lghwilekfhKJHFEA>IF+IOFGIwlkhfjge;lwufoig;bielkrjgbekgwfghbe;lwgjliewelirwgeglhibkg]
gwiuklHKJGHJELAIFOGiwrleifgoewlifkgjkesjflsopfuwogjlsghlILKGUS+Uowe;ifoglkehrlwgiwgwreg
lgliwe.figelrjsh,mjhvkj>U+OGLSHKLGIJlisriefgoielrwiegohielrwigk
wghilk.JHKJGWJIIO+LIIrw;ifgoewl;glksiwHILGUEPO+Ibed.fsk/ajfmv,fxh./zfqefwgou
qpuygwuklrifegjksh,fdmjgvxjbhfx.,dzfoa:pfugwiKJGHLKEIAGOwoi;ifgerowigklbhe
PIGILAEHKLEI+IUGoiwr;eigoier;wigiehlrsgjbldk.sifoqe@piuwgoeiywlekaofksg,hg.dfog:p;ghblesrigibej
OHGLKSAIPSOIEIghleksogeoihrlwsfgjb,df.sof:q;ugwoiewipugiuskhdjfvxmvj.z/foap:ifugoiwli
owpeilhgkjlsdzfhv,kz.foshglkeafHLGKDI+GHSLE+GJblk.sgowoiLHGLKEIioehl.wgblkd.sgibehlk
wghkw,sjfghvjk,.gpeaoirfeowgujksfbjhLKG>+GHLII:pwhoibelsglbkd,.fsgiow+hgiw)iOIHL
PIGHLKSGHVKLS.AOFGWRUILKSGHBKJS,JFA+lhglaieiilkileiglieiOIELRWEIFGLKEilgh+oweuj
hlakgdj+ldfiueklighlkgifj,SMJVLZ/FPQEOIWGUKSJFIZ,GH>iglsjkd<gi+lihilrsk>agiijrkseafighj
WGOLHEK,S.JGBSH>lhgksd><a?figlskea>?ofgilkh>e?fgislrk+agjkl*ehishafmv<dja+filgekghj
QLRHGTWQOEFRKLJGka>jhkg>jlfj+oawiflkgha<e>jfklvabdh>fk+gheklfgilskjaf+j
+lhafek>ufliek+lg<dfk?ilkefvklgjek+lDLGSK?lj+lgsrkg+l
*sjglrkjgljgrkgLKSJGJBDGLKFSGka><jgkaesjlkaex>?gs+rlh>g<alfgslkr>goafpgrHEJDB,S.KG
;WGHBEKS.,GJB.SLG+ajhlkgegjls>rgilsk>gbslk+kgdgjnlkB
aeluflwkjf<mdjfl?fglifgHSRKL.GJKDFGAKLHLSK.Alkage?ioelghkj<>kf?wphfkjHLKDghaelikgjkjeg*fwigielhkj>f+wlehgkj>eigj

304 :名無しの歌姫:2012/03/06(火) 20:29:02.04 ID:EZhUQOyJ0
guigyuGUgoui;jP*JiohKVKJNBHGFDE;:kP`*JhuK}*`:jhUIGhi:GFYUguPIgp;i
fYUGYUhiojKOPKOP`jhuiOGUYjkgbJKLguiphIOJoLP*Kl;HoihIOhoi
gUIGUIKHuIHiohiohIOLJL+*KMKNJVyihl;mnbmlj;k:bm,./mbvhfl.m,nhfdiuolgyti
hjugLGUKIKl.hbkJL+Jopkopjl;m.,bjhHDCTyfyuHoi:HOhuioP
ggyugjklhkl,Jo;:jopJIO;jLKbhjghk;jnhklHIloLIjo;kkjhvctyfdrtwerqayrtyrtyo@p:j;L:l
gkihkHkiujhlo+JojhoiphGIPUgIUPhuO+guiGop

りみちゃんいいよ〜
もっと聞きたいよ〜

305 :名無しの歌姫:2012/03/07(水) 00:53:05.42 ID:gQ7QEtwi0
ererkfhKHJDSEFIwgehkgjsqiewiuybm,v/zlaf@pwgwoirhgbkdfbskg;wqlkfbskvs;lvls4
wgkjHJL+PEFGrwjbfmdbjsldkfafpqeiyuftuquivbmxcvk/afeohwif:aa,hvskfia;j
fgakjJ>J+LFKjsjl/foo;esb,djvkn,mxxm,cbnmfkqifwiegsvskjvsvbxnmvkdsljvlbs
kfjwsfilwqwo;gershznbvzx,.vp:aofqewkerwjgklfkjHLkjfaeWGHRUKJSLFLSHSHfajkgLKJG
jfajFkjfJKKDFKLDFJDJLKSFL;fjafj;J;AJDJSFJDKVJKLDSJSLVJDJ;JJ;Jj+gjsdjg+4
lhlkdjgla?kflgsjkBGKDS.GWIRGSBV<jl+sghbkj>kf+elivjdvhk>afipwaifovfoqiyfeQiqifuqwihg
pfqieguhwkjhgvsjflLKGLESIAULGjskjg;eireilglekwflejlkws
woglihKHGK>AJK+Grlekjlfdonbxcmbjsgioertuiog,ehrksjfavbmsfhlkhleirgiyhrielo;witp35ilhesjgvlksfgwughjsf
gwkjsAF<BHLKIEFGuwjrksbdvnm,vbxnmczjld;siwoeytuyqrloijgghks.lzfwigblekjghkjfeaf
qifugKJABFKJLJFOGiuekwlskffmnbjlsd/ofg;wghkelrigewghbielrsgfel
ifguwjmasvbdnmfjbvlsdiLKHLGIDSluo;wseofglbdhks/kg
wg;oilhks.jLKSB+gho;dos+KLJ+BSJL;f;bgls;ok<NVBLFOg@poewrhiul;favsmsbfnvk./szFaqegwbejlkds./fakgpbehioljfd

306 :名無しの歌姫:2012/03/07(水) 00:54:28.94 ID:gQ7QEtwi0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

307 :名無しの歌姫:2012/03/07(水) 00:55:47.77 ID:gQ7QEtwi0

308 :名無しの歌姫:2012/03/07(水) 00:57:13.07 ID:gQ7QEtwi0309 :名無しの歌姫:2012/03/07(水) 00:59:00.39 ID:gQ7QEtwi0
shfgsjdfklhkjsfklkJALKJDGiewoghjdkjgjsfdhbjd;lsgj;jbldkjgweghblkrjgkwehgjkerhgklw
KJGHKJGLjhbkdljglbkejg;bd,nfv.,opq@efwioguievjxbmcnv.,zkv.sjlskbhlsj;sbldhbls
gkbsj,fj<M<>KJLgoelsk>JSLGJLkbd;ogjibljd,n,.xcbxm,z.,z.zl;zzusipghuskjfglshsrjgble;lk,bhd4
gjkshBJJL+GEILjmvxjbv,jgorswhKJSHLJG;W+eroleihlshglkfsjb;owsjlbfkbhslk;asjbljgd
wgirhjs,fbvxmn,z.cjLKL+Bhdlkgkoekld,.fxkbldfbi;oerjlnid;kb;lejkdfjb
wgiuliHKJHGLGSHJS,fjg;LG+OGJOjbldkjg;JLGK+bjlkdn,mb.dgprwp@eweoywqlskgdmb,xmvs,.ks;gdls;eafiowpeghoeilsjg;slifgowrheblksjfHLGJSldkglrigsjklb
wgirhkejg,jdhjg.sk+HLGIGhlkbdjg.fksg:hejirltdkhnrgeht
LHAGKJEjgljs;lgjbhldkfgb,fdgprbleidgjjleirjgw
wlghkjwKJJG+LSjlhie;lHLKG+WjgliejLGJ+SjglbijHgrjbkfd.sgk:rwqpoieogue
uqweiowgkjsjgsvmbH>AGSBFkdxmv.xweigkAJGS+Bioqegwrilgjbkedhgks.aegj
lgwihsjAHGKLEGSlhewk.bddk.slfqeoihwgukjhelble;glwhkrjbngernhtrj

310 :名無しの歌姫:2012/03/07(水) 01:00:43.99 ID:gQ7QEtwi0
hrhgwliegwerhegjeilwhkjLA+IFGupeiowlgbjkjdgjgls/efigpweriohghbeo;sigwohisigporwghboie;wsjgLKJG+Shroierjghibel
wgksghkjsgJKJAGU+IGLI+lerskjg;begpow;egjhlHGLJlhebbxx,vm.z/kvs;jgbo;sg;r;ehjbo;rjg
;hgfwehgKJJG;lIGWhowghkjHJLGJwligjelhglsjgsklg;pjglksjJ+sJ+Grgf:wbglkfjg
wgwkjsghbkjsjfo;qwiuhKJHLAGKJ+LGshlkgjs;lgiwebhdlkgs;owgukewjflwkejglkehgkjlhreksgj
w;oglhkjABJ<JAGK?LFIgiewjkbd,nv,sakwqiofyuqifosjmvxnmbzmj.asfhkusJ<CMVABNhalgksug
gwkujgbvnmbvnmzvbmzb<JCZYvyxkyhkgjsdzcnvnmxb,kxjflwgruksah,fjliqewywielgjhFLKAHgkjgs;lrgj
gwkjs,ghj.akfLGKAUJJ<SHkjliefgeilkrsgj,djfhj.dsg;wrighdhblskfn,vmvjlsgjo;
gwriukjHAHAHJF<D>FKowigrehkjbdf,gslkhglweigliejfd,xjvksldgirehjlksdg
ehkugjfHLKAEUGSoiuhlrsjghleriguulksjfLHJG+SOEJUpo;wegjlhekrgiopirwg:prsglibhdjlksgj;w
wgkujhKJGJAEGHKlsjglks.iroehlk.srglhlgesujHLI+wsdhvgskHKJVJAKDHKLskjgskfghlekbnejlkejsglkj;l
gwsmabMNHV<NMBDJ<JFgwlirghblek.srgk;belkkrgw.sjblkdekgwlejblers
;glebj,sjl/kLJHGKADSlbieksr.kglbj.def,ksg;ewrjopfeiMF,
RFHGHkjagjkjgkjslakjfgkjlsil+ogkjlRGH;kjgs>ldkglk
+iljgka>jdkljbk>GRFBLKkjglkd>asgjlkjs>lgkagk+jlskg+akjlbkfs+dg+bk

311 :名無しの歌姫:2012/03/07(水) 01:02:24.62 ID:gQ7QEtwi0
LGJJSG;SJLJ+jlka+iheilovbxbvm<kauvlfjUISLFIWGRIlakjdp*fiuiutyqttfydklvamd<hvj+dakjfluuigjkhv
opaiuegjfh<jbvjm<jKSLBJSJVBDF,VMNXVJLS;UGWKAlkaugeihlgielhvkjjlifpeiouilemvbdh<]
a+feukifeijvnhhqiieja,DVSFJ,Vgklvakdjhghvkjdb<d>k*eiopifhvkleOilkJLDJG+ga+eo
+aliehkjvbj<d<j+leioeukghkjbvkk*fo`eophguio+euyuegiljlhj+an<dVKD;LBHSKLKGWO;LSBKJLGBJWRGB
M,SDVBSB<mj>vd<bsnmvb>difoaegejbvdja+fls+oapqeuuiqwhkaLKDFBSJVJbvmjz<jBk;bklSGJKJ
QgkjjbLFKSDFGIUEKRJSLFJDBKJSLJAkljghskdjalfigeokj>kd+vlHJ;JGL;*aeouigvkjdjl
qeioiwywejvfajvbk>sfjLFGAJKljlfdklifje+ofkg
lahfekjhkejfgkelujfgLIREHFAKjjafelhgiekjghjALKjgj+e
EQRHEUFWKJGSJA+ljdjkbhvlugfhgukhhje+gjhl
a*eo+gilhjkj>glh;EJLTJW;EGHEPOWIhl+agheli+ipwouarywop+jgvjldbkjvbmzxcvxhjjlgfhg
JKHJADJHSVKnbxzvcbgh>dwKIWTYDFFJKJ
LSAJFKHF>KVBJM<JKJLvjkdaefvfskjdvjkajvssjwvkLVHDLKAHL
e;fvlhfljsjKLVJADLJGK;ldjb;lde;skjbdlk;jeksgjblkews
sbfkls;kLKAJ+EIJIFPUIWRYTRUIFOlbd,snv.mlafjlqjwkbke.dbkws;akljbdsk.jf
KLBKVD<N>A?KGilejsvkk/glb;BLG+EA+Jb;e:rsvnb,saflqiwhlg

312 :名無しの歌姫:2012/03/07(水) 01:04:11.93 ID:gQ7QEtwi0
khjeiy5htkjK+IEUTOGILKJHSDoehltjdnbd,sgk:asfo@wepoqiougwbdk.jbkJKBJSUGO+R+GJHLBKGHLikbdg,bj;lsgre
IUKAEGHKJM<Vmsfjgfgo;dpwg@iuysjb,dmfjk/MBHKVS>JBL+Gliegbdj,jb;lsgjlbkdf
LBJG<S>JD>VBM,.jfoewgrhueksljvbsldfpiwgksbm,vbnmzb.,vbmx,.vsdgubdhlsg;bhdkjszdhlashbd
wghukwjSMB<JVDS+HFKRBGmd,nvz.,kgs;ofdmbcznvxb,zieowghukjsjgLHKGLS+Hkelgjlkejds,g
wogirhjksbv,ffjznmvbxnmvhjsufgwkusKGKALIUEUKGlrwshgjvfvbhs,gewrhekrjhgler
wilghkjs,aMBJ<JVADL+HGKhjbd,gb,mfksigwerhkejhdf,sksfasbvnmxnvs.kfqefgiuGAFEILHgkhwrslg;egr
wlgihjsbvmnsbdv<BVS<DB<D+Lgewlighejhgl;ewkg;ehlkjf+JLKSJ+JGlwrj;lgkbjhbls
dkllklgLLGALE+FEIHGrjebkjdkfs;goewroetil;gwk
wlgihKJAJGKEJ>GJ;worglerhgiwr
LFAEJHGKLEJ+Owrhiglrwogjwg+
LHGEAIowujkghlksLHGALE+jhlew+JGL;rwJ+GJro;
w;gjrlgj.dskgh:ewLKGALKD+Gjlrhejn;ersgkeh:kgw:rl:ers
LIHFAKJEHGLEJ;lerksgerwig:ejglJLG+EJAjh;eo
ghwjabJ<AG>EJwlrhlkgjw;lJLKGJ+EALJGlwr;kaGlkr.jglbk
wghfaJKJGEJLGJlwkrgkw;lglskg;klwkJL+GEL+j;lerkg;khe:;rkwgejglhkrs;jg;w

501 KB
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

★スマホ版★ 掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50

read.cgi ver 05.04.02 2018/11/22 Walang Kapalit ★
FOX ★ DSO(Dynamic Shared Object)